Bestilt Analyse: Sparekassen Sjælland-Fyn

Sparekassen Sjælland-Fyn er en lokalbank med stærke rødder på Sjælland og Fyn. Banken har det stærkeste filialnetværk af bankerne i dets hjemmemarked

Bestilt analyse Sparekassen Sjælland-Fyn: Forventningerne til 2020 ser konservative ud

Det primære fokus i 4. kvartalsregnskabet var på bankens forventninger til resultatet før skat i 2020 på DKK 230-270 mio. Baseret på forventningerne til basisindtjeningen, nedskrivninger på udlån og kursreguleringer samt vores forventninger om yderligere indtjeningstiltag i 2020 vurderer vi, at forventningerne til resultatet før skat er konservative.

Vi estimerer DKK 310 mio. i resultat før skat i 2020. Vi bemærker også, at bankens oprindelige forventninger til 2019 resultatet på DKK 180-210 mio. var noget under det realiserede resultat før skat på DKK 251 mio. i 2019.

De ekstraordinære indtægter grundet den høje omlægningsaktivitet svarer omtrent til de engangsomkostninger banken også havde i 2019. Den egentlige kernekapitalsprocent endte på 14.0% i 2019, hvilket var 50 bp over vores estimat. Udbyttet pr. aktie endte på DKK 3 for 2019 mod vores estimat på DKK 2,83. Vores nye fair værdi interval er DKK 89-114 (89-116).

Klik her for at hente rapporten

Marketing materiale bestilt af Sparekassen Sjælland-Fyn.

For at lære mere om Bestilt Analyse klik her

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Markets as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Markets.

Further reading