Bestilt Analyse: Sparekassen Sjælland-Fyn

Sparekassen Sjælland-Fyn er en lokalbank med stærke rødder på Sjælland og Fyn. Banken det stærkeste filialnetværk af alle banker i dets hjemmemarked.

Bestilt analyse Sparekassen Sjælland-Fyn: Kampen mod sektorens modgang er i gang

Resultatet før nedskrivninger på udlån var 67 mio. kr. i andet kvartal, 7% under vores estimat, pga. 16 mio. kr. lavere kursreguleringer end ventet. Nettogebyrindtægterne var også under vores estimat (5%), vi forstår dog at gebyrer relateret til realkreditomlægninger i større grad vil komme i tredje kvartal, hvor vi havde forventet en mere ligelig fordeling mellem andet og tredje kvartal.

Omkostningerne overraskede os positivt med 3%, drevet af et øget omkostningsfokus og besparelser. Den egentlige kernekapitalsprocent var 11,9%, ~40 bp under vores estimat pga. højere risikoeksponeringer. Indregner man halvårsresultatet, så ville kapitalprocenten være ~60 bp højere.

Vi løfter vores 2020E-21E justeret indtjening per aktie med 4-5%. Vores nye fair værdi per aktie interval er 74-98 kr. (68-91).

Klik her for at hente rapporten (august 15, 2019)

Bestilt analyse Sparekassen Sjælland-Fyn: Forventningerne til 2019 ser konservative ud (februar 12, 2019)

Sparekassen Sjælland-Fyns Q4 resultat før nedskrivninger på udlån var 25 mio. kr., 5 mio. kr. (18%) under vores estimat. Resultatet var negativt påvirket af omkostninger på 218 mio. kr., hvilket var 11 mio. kr. (5%) over vores estimat.

På den positive side kom nettorenteindtægterne ind på 142 mio. kr., 8 mio. kr. (6%) over vores estimat. Nedskrivningerne på udlån var også bedre end ventet (7 mio. kr.). Gebyrindtægterne og kursreguleringerne var som forventet. Det foreslåede udbytte per aktie var 2,5 kr.; vi havde forventet 2,07 kr. Sparekasssen Sjælland-Fyn forventer et resultat før skat på 180-210 mio. kr. i 2019, hvilket ser konservativt ud i vores optik.

Vi estimerer 269 mio. kr. Vi sænker vores 2019E-21E justeret indtjening per aktie med 5-6% pga. lavere gebyrindtægter, udbytte af aktier og kursreguleringer. Vores nye fair værdi per aktie interval er 70-105kr. (76-115 kr.)

Klik her for at hente rapporten (februar 12, 2019)

 

Bestilt Analyse Sparekassen Sjælland-Fyn: Tid til at profitere på strategiske initiativer (september 10, 2018)

Sparekassen Sjælland-Fyn har været meget igennem i de seneste år. Den  har fusioneret med Sparekassen Faaborg i 2013 og rejst kapital via børsnoteringen i 2015 og aktieemissionen i 2018. Sparekassen har også reduceret sin kreditrisiko og udvidet sit filialnetværk. Alle disse projekter har i vores optik flyttet fokus væk fra omkostningerne. Vi mener derfor, at der er potentiale for at optimere på omkostningsniveauet, nu hvor filialekspansionen er afsluttet for denne omgang.

Vi forventer, at de nyligt åbnede filialer i de kommende år vil tilføre yderligere vækst i indtægterne i takt med at disse modnes. Både omkostningseffektivitet og profitabilitet er vigtige dele i sparekassens nye strategi, ‘Nye Veje’, som blev lanceret i november 2017.

Vi estimerer en fair værdi per aktie på 90-131 kr. i vores basis-scenarie afhængigt af, hvilken egenkapitalomkostning og normaliseret tabsprocent på udlån der antages.

Denne rapport er en forkortet version af en rapport, der oprindeligt er publiceret på engelsk. I tilfælde af afvigelser mellem de to versioner er den engelske version gældende.

Klik her for at hente rapporten (september 10, 2018)

Marketing materiale bestilt af Sparekassen Sjælland-Fyn.

For at lære mere om Bestilt Analyse klik her

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Markets as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Markets.

Further reading