Valutaafdækning – og hvorfor virksomheder bør have en valutastrategi

Currency fluctuations create uncertainty and can quickly turn a solid profit into losses, says Nordea’s Niels Christensen

Valutakursudsving skaber usikkerhed og kan hurtigt vende et solidt overskud til tab

- Niels Christensen, Chefsanalytiker, Nordea Markets

Niels Christensen ved, hvad han taler om. Han har 25 års erfaring i valutamarkedet og 10 års erfaring med at rådgive Nordeas erhvervskunder om valutarisici. I takt med globaliseringen er danske virksomheders kundebaser blevet mere og mere internationale. Dermed er det også blevet endnu mere vigtigt, at virksomhederne foretager en omhyggelig vurdering af deres valutakursrisiko.

”Valutakursudsving skaber usikkerhed og kan hurtigt vende et solidt overskud til tab og dermed få stor betydning for udviklingen i en virksomheds indtægter. Det er overraskende, at så mange virksomheder ikke har en strategi til at håndtere indtægter og omkostninger i fremmed valuta,” siger Niels Christensen, Chief Analyst i Nordea Markets.

Nye markeder, nye risici

I takt med at en virksomhed vokser og udvider aktiviteterne til nye markeder, vokser også dens valutaeksponering. ”Det er min erfaring, at virksomhederne først begynder at overveje at have en valutastrategi, efter at de har set deres resultat blive ramt af negative valutakursudsving. Mit råd er, at en virksomhed bør fastlægge en valutastrategi, så snart den begynder at udvide sine aktiviteter ud over landets grænser. Det vil gøre det nemmere at tilføje nye markeder, efterhånden som virksomheden vokser. Og samtidig behøver man ikke bekymre sig for, om valutakursrisici afsporer virksomhedens vækst,” siger Niels Christensen.

Produktionsomkostninger og valutaeksponering

Omkostningssiden er lige så vigtig som indtægtssiden, da flere og flere virksomheder søger at udnytte de lavere produktionsomkostninger i udlandet. ”Men man skal ikke glemme, at man ved at flytte produktionen til udlandet kan blive eksponeret mod en valuta, der er mere volatil end den lokale valuta. For nogle af vores kunder, der har produktion i både Europa og Mellemøsten, er valutaeksponeringen en ganske betydelig risiko, som de er nødt til at håndtere. En valutastrategi er naturligvis i den situation et must. Normalt er det finansdirektørens ansvar at håndtere denne risiko, og en godt gennemarbejdet valutastrategi er et stærkt værktøj til at mindske risikoen og sikre sund vækst for virksomheden,” siger Niels Christensen, Chief Analyst i Nordea Markets.

Tre spørgsmål, man i en virksomhed bør stille sig selv:

  1.  

    Har vi overblik over alle de valutaer, vores virksomhed er eksponeret mod?

  2.  

    Har vi i vurderingen af virksomhedens valutarisici set på både indtægts- og omkostningssiden?

  3.  

    Har vi i virksomheden både en kortsigtet og en langsigtet strategi for valutaafdækning?

Benyt nedenstående links til at læse mere om, hvordan du håndterer valutarisici:

For danske virksomheder, læs mere

For svenske virksomheder, læs mere

For norske virksomheder, læs mere

For finske virksomheder, læs mere

Further reading