Højere oliepris – sådan rammer det dansk økonomi

Den stigende oliepris er en dårlig nyhed for dansk økonomi men godt for de offentlige finanser, siger Nordea Markets chefanalytiker Jan Størup Nielsen

Prisen på olie været støt stigende siden midten af sidste år. På det seneste er disse prisstigninger accelereret, så en tønde Brent-olie aktuelt handles omkring 500 kr. – det højeste niveau i 3½ år. Prisstigningerne skyldes bl.a. genindførelsen af sanktionerne mod Iran og en fortsættelse af aftalen om produktionsbegrænsninger blandt OPEC-landene. Samtidig er den amerikanske dollar over den seneste måned blevet styrket med omkring 5%, og har dermed givet et yderligere løft til prisen på olie afregnet i danske kroner.

Men hvordan påvirker en stigning i olieprisen dansk økonomi? På en række områder, siger Nordea Markets chefanalytiker Jan Størup Nielsen:

  • Højere inflation og lavere købekraft til husholdningerne

En af de mest synlige effekter er i form af en stigende benzinpris. Som tommelfingerregel gælder, at en 10% ændring i olieprisen målt i danske kroner forplanter sig til en ændring i inflationen på 0,1 %-point.  En dansk hustand bruger i gennemsnit 7.500 kr. på benzin og diesel om året. Prisstigningerne på olie vil derfor medføre en gennemsnitlig ekstraregning på 2.250 kr. Dertil kommer de hustande, hvor udgifterne til opvarmning er relateret til olieprisen. Samlet set vil det reducere det private forbrug med omkring 5 mia. kr. og reducere BNP med 0,3%.

  • Bedre offentlige finanser

Til gengæld er den stigende oliepris en god nyhed for de offentlige finanser. De aktuelle oliepris ligger mere end 16% højere end budgetteret af Finansministeriet. Det svarer til, at de statslige indtægter vil stige med 3-4 mia. kr. mere end forventet.

Læs hele rapporten på e-Markets.

Og lyt til vores podcast “Olieprisen trækker inflationen og renterne op”

Brent oil price chart

Nordea Markets is the name of the Markets departments of Nordea Bank AB (publ) and its branches Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, Nordea Bank AB (publ), filial i Finland and Nordea Bank AB (publ), filial i Norge. The information provided herein is intended for the sole use of the intended recipient. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Markets as of the date of this document and are subject to change without notice. The views have been provided solely based on the information made available to Nordea Markets and for the purposes of presenting the services made available by Nordea Markets. This notice does not substitute the judgement of the recipient. Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction. Relevant professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. This document may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Markets. This transmission is intended solely for the person or entity to whom it is addressed. It may contain privileged and confidential information. If you are not the intended recipient, please be notified that any dissemination, distribution or copying is strictly prohibited. If you have received this transmission by mistake, please let us know and then delete it from your system.

Further reading