Turbulente tider – hvordan påvirker valutakurser og renter budgetarbejdet?

At store valutakursforandringer kan påvirke eksport- og importvirksomheder er ingen nyhed.

En lille valuta som DKK er især udsat for udsving på finansmarkederne.

At sikre valuta og renter er en måde, hvorpå man kan beskytte sig mod store markedsforandringer. Det kan også gøre tingene nemmere og give mere forudsigelighed, når man lægger budget for de kommende år.

– Når man udarbejder et budget for sin virksomhed, rummer det mange antagelser omkring volumener, produktion og efterspørgsel. Senere støder usikkerheden omkring valuta- og renterisici til, siger Ilkka Kesti, seniorrisikorådgiver med fokus på valuta hos Nordea Markets.

 

Det varierer meget, hvordan virksomheder sætter deres budgetkurser for valutaer og renter

– Det varierer meget, hvordan virksomheder sætter deres budgetkurser for valutaer og renter. I og med at budgettet skal være nært knyttet til den underliggende virksomhed, kan det være klogt at basere sig på de samme valutakurser til budgettet, som bruges ved prissætning af firmaets produkter. De nuværende valutakurser kan også være et passende udgangspunkt, siger Ilkka Kesti.

– Visse virksomheder er mere fremsynede i deres budgettering og vælger valutakurser og renter ud fra prognoser. At prognosticere finansielle markeder er dog svært selv på kort sigt, og valutaprognoser, som for eksempel udarbejdes af banker, kan ikke anses som et løfte om, hvordan den fremtidige udvikling kommer til at se ud. Det kan derfor være godt at tage højde for normale markedsbevægelser. En virksomhed, som allerede har sikret en del af sin valuta- og renteeksponering, anbefales ofte at anvende de sikrede kurser ved budgettering. Derimod er det sjældent en god ide at anvende budgetkurser, som afviger for meget fra dagens niveauer eller de sikrede kurser. Hvis man tager alt for meget højde for risici ved budgettering, kan det få budgettet til at miste sit formål som benchmark og kontrolfunktion for virksomheden, siger Ilkka Kesti.

Vigtigt at være opmærksom på, hvor udsat virksomheden er

– Med hensyn til risikostyring kan man drage paralleller til sin egen økonomi og sine egne lån – jo mere fokus området får, jo mere opmærksom bliver man. Egentlig handler det mest om at blive opmærksom på sine valutastrømme og rentepositioner. Hvor udsat er firmaet? Hvad sker der, hvis renten skulle stige med et procentpoint? Hvad sker der, hvis dollaren styrkes med 10 procent? En sådan analyse og risikovurdering giver et godt udgangspunkt til senere håndtering af risikoen, siger Viktoria Olesen, analytiker i renterisici hos Risk Advisory, Nordea Markets.

– Og der er virksomheder forskellige i deres risikoappetit. Men det handler i grunden om at skabe en situation, hvor man som virksomhed kan føle sig tryg. En situation, hvor man har frihed til at fokusere på sin virksomhed og kan slippe for at bekymre sig om valutakurs- eller rentebevægelser, siger Viktoria Olesen.

En måde at mindske risikoen på er at sikre sine renteomkostninger og valutastrømme. Det indebærer, at virksomheden indgår i en aftale med banken, hvor man fastlåser sin rente eller en valutastrøm. Det kan gøres ved, at man fastlåser renten på et vist niveau, eller at man køber valutafutures.

Mange virksomheder mangler sikringsstrategi

Selv om der i dag er større opmærksomhed på valutapåvirkningers betydning, mangler mange virksomheder stadig en klar valutastrategi. En årsag kan være, at det for 20-30 år siden var mindre almindeligt, at virksomheder handlede direkte på et internationalt marked. Det har digitaliseringen ændret på.

– I dag er mange virksomheder globale fra fødslen. Det kan for eksempel være en online-butik, hvor man når ud til hele verden fra dag et, siger Ilkka Kesti.

 Uventede hændelser på verdensmarkedet kan slå hårdt

– Valutakursbevægelser kan få store konsekvenser for de virksomheder, der er uforberedte. I slutningen af 2014 blev dollaren for eksempel styrket med over 30 procent mod kronen på kort tid. Og det er klart, at hvis man importerer produkter prissat i dollar, så gør det en kæmpe forskel, som kan føre til, at man er nødt til at justere sin forretningsmodel eller prissætning, siger Ilkka Kesti.

En valutasikring kan også være en måde, hvorpå man kan købe tid, når der sker noget, man ikke troede, ville ske, som fx Lehman Brothers’ konkurs, eller at Brexit bliver til virkelighed. Har man sikret sine strømme, ved man, hvad man kan gå ud fra, og resultatet forbliver stabilt trods uro i omverdenen. Man køber tid til at indrette sig efter den nye situation.

Håndtering af risikoen i tre trin

  1. Første trin er at kortlægge, hvilke eksponeringer virksomheden har. Derefter kan man skønne, hvor udsat virksomheden er for disse risici. Man kortlægger sine valutastrømme og regner på: Hvor meget mister vi i indtægter, hvis for eksempel dollaren eller euroen pludselig svækkes? Hvis den styrkes? Hvordan påvirkes vores omkostninger og fortjeneste?

  2. Man kan udføre samme øvelse med sine renteomkostninger. Hvad indebærer en højere rente for resultatet?

     

     

  3. Analysen giver senere et tydeligt beslutningsgrundlag, som man kan bruge til at udarbejde en håndteringsstrategi for sine valuta- og renterisici. Man kan for eksempel sikre en del af sin valutaeksponering eller opdele lån i bindingsperioder af forskellige længder. Det risikoniveau, en virksomhed vælger, skal være knyttet til virksomheden og faktorer, som virksomheden kan bedømme og er eksperter i, ikke til udviklingen på verdens valuta- og rentemarkeder. Det giver også frihed, så man som virksomhed kan fokusere på sin forretning og ikke behøver at bekymre sig om markedsforandringer.

Nordea Markets is the commercial name for Nordea’s international capital markets operation.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Markets as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.
The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.
Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.
The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Markets.

Further reading