Oplysninger om LEI – Legal Entity Identifier

Handler du med derivater, valuta, obligationer, aktier, ETF’er eller andre finansielle instrumenter, der handles på en markedsplads?

Samarbejde med Arctic

Nordea har indgået et samarbejde med Arctic, som tilbyder en dedikeret tjeneste for at rekviere LEI koder, nemt og enkelt. Processen indeholder simple 3 trin og kan udføres på nogle få minutter.:

  1. Udfyld selskabsoplysinger
  2. Gennemgå og signér med NemID
  3. Fuldfør registreringen og Arctic sender LEI koden så snart den er klar

Vælg dit foretrukne sprog for at købe LEI-kode:

Dansk LEI-skema Norsk LEI-skema Svensk LEI-skema

Har du allerede en LEI kode, men ønsker at benytte dig af Arctic’s LEI-kode fullservice, skal du bare sende din nuværende LEI-kode og kontaktinformation (e-post, navn og firmanavn) til leireg@arctic.com

Submit your LEI code


test

Oplysning om og indberetning af mere end én virksomhed?

Hvis du har brug for at oplyse os om mere end en enkelt virksomhed, kan du anvende vores Excel-ark til dette formål.

Download Excel-ark til indberetning af flere LEI-koder

Vejledning om brugen af arket til flere LEI-koder medfølger i Excel-filen.  Du bedes sende Excel-arket til LEI@nordea.com, når du har udfyldt LEI-koderne.

 


Kort sammenfatning:

Alt, hvad du skal vide om Legal Entity Identifier (LEI):

EU har vedtaget et nyt regelsæt for at sikre, at de, der handler med finansielle instrumenter, kan identificeres på en ensartet måde. Du vil ikke kunne handle med mange af de mest almindelige finansielle instrumenter i EU, medmindre du har en LEI-kode. Det kan måske lyde kompliceret og vanskeligt, men det er faktisk rimelig nemt at få en LEI-kode. Vi har udarbejdet en vejledning, der forklarer, hvordan du kan få en LEI-kode, så du kan fortsætte med at handle.

Hvad skal du gøre?

  1. Anskaffe dig en LEI-kode fra en af de officielle udstedere af LEI-koder.
  2. Indberette din LEI-kode til Nordea.
  3. Når du modtager en godkendelse fra Nordea, kan du handle aktier, obligationer og ETF’er, som du plejer.

Baggrundsviden:

Hvad er LEI?

Legal Entity Identifier (LEI) er en kode med 20 alfanumeriske tegn, der er sammenkoblet med væsentlige referenceoplysninger, som gør det muligt tydeligt og entydigt at identificere virksomheder, der agerer på de globale finansielle markeder. LEI har til formål at skabe et globalt referencedatasystem, der entydigt identificerer hver enkelt juridisk enhed eller struktur – i alle jurisdiktioner – der deltager i en finansiel transaktion.

Hvorfor er der behov for et globalt identificeringssystem?

I kølvandet på finanskrisen bad G20 i 2011 det internationale Råd for Finansiel Stabilitet (FSB) om at komme med anbefalinger til en global Legal Entity Identifier (LEI) og en understøttende styringsstruktur. Dette førte til udviklingen af det globale LEI-system, som nu via udstedelsen af LEI-koder giver en entydig identifikator til juridiske enheder, som deltager i finansielle transaktioner, i hele verden. Rådet for Finansiel Stabilitet har understreget, at global indførelse af LEI-koder underbygger flere mål med hensyn til finansiel stabilitet og byder på mange fordele for den private sektor.

 

Hvem skal have en LEI?

Alle juridiske enheder, der ligger inden for en af nedenstående kategorier, skal have en LEI-kode:

  • Alle enheder, der handler med derivater (bortset fra privatpersoner)
  • Alle enheder, der udsteder aktier eller gæld eller noteres på en børs
  • Alle enheder, der handler med aktier eller gæld (bortset fra privatpersoner)

Alle enheder, der er under tilsyn af en finansiel myndighed, og deres tilknyttede selskaber, datterselskaber og holdingselskaber.

Kan jeg selv anskaffe en LEI-kode?

Ja. Du får en LEI-kode ved at blive registreret ved en aktiv og godkendt lokal LEI-udbyder, en såkaldt Local Operating Unit (LOU). Der findes cirka 30 LOU’er, der udsteder LEI-koder, og som verificerer oplysninger om juridiske enheder og vedligeholder LEI-koder på vegne af registranterne.

 

Hvad koster det?

Gebyret for registrering og vedligeholdelse er fastlagt i retningslinjerne fra Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB), og alle gebyrer går udelukkende til dækning af omkostninger. Registreringsgebyret er omkring 100 EUR samt 100 EUR per registreret enhed om året for vedligeholdelse.

Hvem udsteder LEI-koder?

En LOU-godkendelse er ROC’s bekræftelse af, at LOU’en overholder de relevante krav og forpligtelser.

Antallet af aktive og godkendte LOU’er stiger hastigt. Du kan finde den nyeste liste på ROC’s hjemmeside.

 

Anmodning om LEI koder via Arctic
For Nordea kunder i Danmark, Norge og Sverige anbefaler vi at bruge Arctic


De Nordea-kunder, der opererer i Norden, kan på nuværende tidspunkt benytte sig af følgende aktive LOU’er:

Nordea LEI Status

Nordea Entities

Legal Entity Identifiers (LEI)
Legal Entity Registered LEI
Nordea Bank Abp 529900ODI3047E2LIV03
Nordea Hypoteksbank Plc 7437001LESKGLAEOEU84
Nordea Hypotek AB (publ) 5493000K2HPWIF6MFO29
Nordea Eiendomskreditt AS 549300TTWFTM3HRP0618
Nordea Liv & Pension, Livsforsikringsselskab A/S 529900CTPO9HC9D2CH74
Nordea Livförsäkring Sverige AB 529900MUOVW4H06TQA34
Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 5299005TCAEGOHRI6930
Nordea Life Assurance Finland Ltd 529900K08EYX3I3MTH59
Nordea Bank S.A. (Luxembourg) 549300HRD8DR1Q6K8X60

Få fat i din LEI-kode i tide – så mindsker du din forretningsmæssige risiko og bidrager til gennemsigtighed på de finansielle markeder

 

 

Flere oplysninger om LEI-koder