Valuta kan afgøre bundlinjens farve

Mange danske virksomheder beskytter sig ikke imod valutakursudsving viser en rundspørge fra DI, men det bør de overveje. Find ud af hvorfor.

Der kan ske meget på de globale og svingende valutamarkeder, fra du indgår en aftale med en udenlandsk handelspartner, til betalingen finder sted. Derfor bør du overveje at afdække disse risici og derved sikre de budgetterede marginaler imod ændrede valutakurser. Hvorfor? Du minimerer risikoen for, at indkøbspriser bliver dyrere og salgspriser lavere grundet valutakursændringer.

Hvor mange danske virksomheder bruger risikoafdækning?

Dansk Industri deler vores holdning til valutaafdækning og anbefaler at danske virksomheder vurderer, hvilke muligheder der er for risikoafdækning, samt omkostningerne forbundet med at bruge disse løsninger. Til trods for dette indikerer en rundspørge foretaget af DI, at kun 10 % til 33 % af danske virksomheder afdækker deres eksponering imod USD, GBP, NOK og SEK (der sammen med EUR udgør de fem største handelspartnere for danske virksomheder). Rundspørgen er baseret på i alt 345 danske virksomheder, som alle er medlem af DI’s Virksomhedspanel.

Den lave procentdel af afdækning fra danske virksomheder står i skarp kontrast til, at de årlige valutaudsving kan være op imod 10 %. Se volatiliteten for de enkelte valutakurser i grafen nedenfor.

Grafen opsummerer resultaterne fra DI’s undersøgelse omkring danske virksomheders afdækning fordelt på USD, GBP, NOK og SEK, samt udsving i de enkelte valutaer.

Hvor hårdt kan valutamarkedet ramme bundlinjen?

Valutakursfølsomhed for en typisk dansk virksomhed

Valutasammensætningen i ovenstående eksempel repræsenterer valutaerne fra de væsentligste handelspartnere for danske virksomheder (sammen med EUR). Ud fra grafen nedenfor kan det ses, at denne sammensætning af valutaer siden slutningen af 2015 er svækket med over 13 %. En svækkelse af denne størrelsesorden har formentlig ramt mange af de danske virksomheder, der ikke systematisk afdækker deres valutarisici. Ved at afdække virksomhedens valutarisiko vil usikkerheden blive reduceret og herigennem beskyttes den kommercielle forretning.

Grafen viser DKK modværdi af valutaeksponering siden 2013. Eksempel på en virksomhed med 25 % USD – 25 % NOK – 25 % SEK – 25 % GBP eksponering, hvilket giver en svækkelse på 13 % siden ultimo 2015.

Nordea Markets kan fortsat hjælpe med at håndtere dine valutarisici

Vi tilbyder hjælp med at beregne din virksomheds eksponering fra et risikoperspektiv, samt at skabe et overblik over omkostningerne ved de forskellige afdækningsløsninger. Vi hjælper med at tilrettelægge en valutapolitik, oprette en valutakonto og giver dig adgang til e-Markets portalen. Her kan du hurtigt og nemt afdække din valutaeksponering via computeren, tabletten eller mobilen, uanset hvor du befinder dig. Derudover får du online adgang til de seneste kurser og prognoser.

Hvis du stadig er i tvivl, om hvorvidt din virksomhed behøver en valutastrategi for at valutaafdække sig, så stil dig selv de tre spørgsmål, som Niels Christensen, Chief Analyst i Nordea Markets, har fastlagt.

Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte os på markets.dk@nordea.com.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Markets as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Markets.

Further reading