Asuntomarkkinat ovat jakautuneet

Suomen asuntohinnoissa ja hintatrendeissä on valtavia alueellisia eroja

Suomen asuntohinnoissa ja hintatrendeissä on valtavia alueellisia eroja. Useimmissa maakunnissa hinnat ovat viime vuosina laskeneet suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin, joten yleistä hintakuplaa ei ole.  Kotitalouksien velkaantuminen on maltillista muihin pohjoismaihin verrattuna.

  1. Onko kotitalouksilla liikaa velkaa?

    Monet tahot, keskuspankki mukaan lukien, pitävät velkaantumisen jatkuvaa nousua ainakin jossain määrin huolestuttavana, vaikka nykyiset velkatasot eivät vielä ongelmallisia olekaan.

  2. Alueelliset erot ovat suuria

    Suomen asuntomarkkinat ovat mitä suurimmassa määrin alueellisesti jakautuneet. Esimerkiksi koko maan keskiarvoja kuvaavat asuntojen hintatilastot eivät anna kunnollista kuvaa hinnoista missään päin Suomea.

  3. Ei hintakuplaa

    Onko asuntomarkkinoilla merkkejä hintakuplasta? Tätä kysytään suomalaisiltakin aika ajoin ilman ilmeistä syytä. Luultavasti kohonneet hinnat muissa pohjoismaissa herättävät huolta Suomenkin tilanteesta.

Further reading