Brexit kahakka ohi – ainakin toistaiseksi

Britannian EU-äänestyksen aikaansaama isku jäi osakemarkkinoilla varsin lyhytaikaiseksi.

Britannian EU-äänestyksen aikaansaama isku jäi osakemarkkinoilla varsin lyhytaikaiseksi. Yhdysvalloissa S&P 500 nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolleen, kun Brexitin aikaansaama talouden epävarmuus on markkinoiden silmissä lykännyt Fedin koronnostoja myöhemmäksi. Samaan aikaan Yhdysvaltojen talouskehitys on ollut myönteistä, mikä on lisännyt osakkeiden kysyntää.

Euroopan osakemarkkinoita kuvaava EuroStoxx 600 on palautunut likimain äänestystä edeltävälle tasolle. Britanniassa nousu on ollut selvästi voimakkaampaa Brexitin jälkeen, ja heinäkuussa FTSE 100 kohosi reilut 3 prosenttia. Vuoden alun tasoon verrattuna indeksi on kohonnut lähes 8 prosenttia.

Britannian osakemarkkinoiden nopeaa elpymistä on edesauttanut se, että Brexitin vuoksi punta on heikentynyt voimakkaasti ja markkinoiden odotukset Englannin keskuspankin voimakkaista elvytystoimista ovat ohjanneet pääomia riskisempiin sijoituksiin. Keskuspankkiodotukset ovat nostaneet Britannian osakemarkkinoiden arvostustasot muita Euroopan maita korkeammalle: esimerkiksi Saksan osakemarkkinoiden tuloskerroin – eli osakkeen hintojen ja tuloksen välinen suhdeluku (P/E) – on noin 14, kun Britanniassa se on lähes 21.  Britannian ja Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden arvostustasot ovat likimain samaa luokkaa.

Sektoreittain tarkasteltuna Euroopan pankkiosakkeet ovat alisuorittaneet. Brexit-epävarmuuden jälkeen pankkisektori on ollut erityisen huomion kohteena, kun lisäksi Italian pankkien ongelmaluottojen määrä ja pääomittamisen tarve on heijastunut kielteisesti koko toimialalle. Euroalueen pankkiosakkeiden takeltelua selittää myös se, että Britannian EU-ero on Euroopan keskuspankille peruste leikata korkoa euroalueen talouden tukemiseksi. Matalampi korkotaso aiheuttaa painetta pankkien kannattavuudelle.

Kun Brexit-shokin ensimmäinen aalto on takanapäin, keskeiset Euroopan valtionlainakorot ovat kohonneet pohjatasoilta. Toisin sanoen turvasatamakysynnän vähentyminen on laskenut niiden hintoja. Saksan 10-vuotinen valtionlainakorko kävi heinäkuussa kaikkien aikojen pohjatasoilla -0,20 prosentissa, mutta on nyt palautunut yli -0,10 prosentin.

Kun markkinoiden epävarmuus lisääntyy, valtionlainojen korkoerot suhteessa turvallisena pidettyihin Saksan valtionlainoihin kasvavat. Heinäkuun loppua kohden esimerkiksi poliittisesti  epävakaan Espanjan korkoero suhteessa Saksaan on kaventunut. Niin ikään epävarmuuden kanssa korreloivat  yrityslainojen luottoriskit ovat tulleet alaspäin niin  Yhdysvalloissa kuin Euroopassa.  Euroopassa korkean luottoluokituksen yritysten joukkovelkakirjojen  hinnat ovat laskeneet selvästi EKP:n osto-ohjelman tukemana – Brexit oli vain hyvin tilapäinen takaisku.

Ensimmäinen Brexit-shokki on nyt siis jäänyt taakse, ja markkina-ajureita etsitään jo muualta.  Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, etteivätkö uudet käänteet Britannian Brexit-neuvotteluissa voisi johtaa uusiin negatiivisiin markkinareaktioihin. Päinvastoin: Brexit-käänteet voivat heiluttaa markkinoita vielä monta kertaa, mutta eivät jatkuvasti.

 

Lähteet:

FTSE 100 -indeksi, Bloomberg, 4.8.2016

S&P 500 -indeksi, Bloomberg, 4.8.2016

Nordea Markets Research 4.8.2016

 

FTSE 100 ja S&P 500 -indeksien lyhyen aikavälin kehitys ja reaktiot Brexitiin, 1kk kehitys

FTSE 100 S&P 500

Lähde: Bloomberg, 4.8.2016. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta

Further reading