Etsitkö parempaa korkotuottoa?

Muutaman viime vuoden aikana myös joukkolainamarkkina on nostanut Suomessa päätään yritysten rahoitusmuotona.

Muutaman viime vuoden aikana myös joukkolainamarkkina on nostanut Suomessa päätään yritysten rahoitusmuotona. Korkosijoittaminen saattaa usein jäädä osakesijoittamisen varjoon ja yleisesti ottaen suomalaisilla sijoittajilla onkin suhteellisen vähän korkosijoituksia salkussaan.  Eri omaisuuslajien välinen hajauttaminen on kuitenkin yksi tärkeimmistä hajauttamisen muodoista, joka jokaisen sijoittajan tulisi huomioida. Korkosijoitukset ovat tyypillisesti riskiltään osakesijoituksia maltillisempia, joten sijoittajan on hyvä ottaa salkkuunsa myös kokonaisriskiä madaltavia korkosijoituksia.

Lyhytaikaiseen korkosijoittamiseen sopivat esimerkiksi talletukset ja lyhyiden korkojen rahastot, mutta matalasta korkoympäristöstä johtuen edellä mainitut vaihtoehdot tarjoavat tällä hetkellä hyvin matalaa tuottoa. Sen sijaan yritysten liikkeeseen laskemista joukkolainoista voi löytyä mielenkiintoisia ratkaisuja sijoittajalle, tarjoten myös huomattavasti parempaa tuottoa osakemarkkinoita maltillisemmalla riskillä.

Eurooppalaisissa yrityslainoissa sijoittajalta vaadittava minimimerkintä on usein 100 000 € ja näin ollen piensijoittajan voi olla hankala päästä yrityslainamarkkinoille hajautetusti. Nordean liikkeeseen laskemat Korkotodistukset tarjoavat piensijoittajallekin mahdollisuuden sijoittaa yrityslainamarkkinoille ja yritysten luottoriskiin. Vaihtoehtoina ovat yhden yhtiön luottoriskiin sidotut Korkotodistukset ja hajautettuihin luottoriski-indekseihin sidotut Korkotodistukset.

Tuottohakuinen sijoittaja voi sijoittaa riskisempien eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten yritysten luottoriskiin hyvää tuottopotentiaalia tarjoavien Korkotodistus Eurooppa High Yieldin ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yieldin avulla. Lisäksi tarjolla on yksittäisten yhtiöiden, kuten ArcelorMittalin, Selectan, Akerin sekä Outokummun luottoriskiin sidottuja korkotodistuksia.  Maltillisemmalle sijoittajalle sopiva ratkaisu on Korkotodistus Eurooppa Investment Grade, jossa kohde-etuutena on vakavaraisempien yritysten luottoriski.

button_Käy_kauppaa (2)

Lue lisää korkotodistuksista

Further reading