Kasvava kysyntä terveydenhuoltoalalla luo sijoittajalle mahdollisuuksia

Yli 60-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan keskimäärin 3,26 % vuodessa.

Maapallon väestön vanheneminen on yksi nykyajan megatrendeistä. YK:n raportin mukaan maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvava väestönosa on yli 60-vuotiaat, joita on tänä vuonna jo yli 900 miljoonaa. Yli 60-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan keskimäärin 3,26 % vuodessa. Trendi toistuu kaikkialla maailmassa: paitsi länsimaat, myös kehittyvät taloudet saavat osansa tästä muutoksesta.

Kun tämä yhdistetään kehittyvien talouksien väestön ostovoiman kasvuun, on ennustettavissa, että myös terveydenhuoltoalan palvelujen ja tuotteiden tarve lisääntyy tulevaisuudessa. Sijoittaminen alan kansainvälisiin yhtiöihin on oiva tapa hyötyä tästä kasvavasta trendistä.

Esimerkiksi diabeteslääkkeiden globaalilla markkinajohtajalla, tanskalaisella Novo Nordiskilla on ”valitettavan hyvät” kasvunäkymät: Kansainvälisen diabetesjärjestö IDF:n mukaan diabetesta sairastaa jo 415 miljoonaa ihmistä. Tämä on yli 30 miljoonaa enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Nopeimmin diabetes yleistyy kehittyvissä maissa, ja eniten maailmassa diabetesta sairastetaankin nykyään Kiinassa ja Intiassa.

Historiallisesti terveydenhuoltosektori on menestynyt suhteellisen hyvin vaikeissakin markkinaolosuhteissa. Alan suurilla yhtiöillä on tavallisesti vahva kassavirta, vähävelkainen tase ja suhdanteista kohtuullisen riippumaton kysyntäpohja.

Suorissa osakesijoituksissa on kuitenkin aina riskinsä. Tänä vuonna maailman osakemarkkinoilla on nähty suuria liikkeitä. Muun muassa Kiinan kasvupelot ja raaka-aineiden hinnanlasku ovat kuohuttaneet markkinoita. Toisaalta ennätysmatala korkotaso kääntää tuottohakuisten sijoittajien päät korkosijoituksia riskisempien osakkeiden suuntaan.

Osakeobligaatio Terveydenhuollolla sijoittaja pääsee nauttimaan terveydenhuoltoalan kehityksen hedelmistä rajatulla riskillä. Obligaatiolla sijoittaja saa yhdellä merkinnällä maailmanlaajuisesti hajautetun sijoituksen kymmeneen maailman johtavaan terveydenhuoltoalan yhtiöön, kuten yllä mainittuun Novo Nordiskiin. Tuote on nimellispääomaturvattu, joten sijoittaja saa eräpäivänä vähintään nimellisarvon takaisin.

Tuotteen merkintä onnistuu esimerkiksi verkkopankissa tai konttorissa vierailemalla. Tarkemmat tiedot tuotteesta ja merkinnän tekemisestä löydät täältä.

Further reading