Koronnostojen tahti mietityttää sijoittajia

Ennusteemme mukaan Fed tulee nostamaan ohjauskorkoaan yhteensä kolme kertaa tämän vuoden aikana

Fed nosti ohjauskorkoaan ensimmäisen kerran vuonna 2017 maaliskuussa. Kuun alussa markkinoiden odotukset koronnostolle nousivat yllättäen ja nosto hinnoiteltiin miltei täysin fed funds -futuurien hintoihin jo ennen Fedin kokousta. Sekä lyhyet että pitkät korot nousivat. Syynä odotusten nousuun oli Fedin edustajien haukkamaiset kommentit. Fed toteutti 25 korkopisteen noston, joka nosti Fedin tavoitekorkovälin 0,75-1,00 prosentin tasolle. Ennusteemme mukaan Fed tulee nostamaan ohjauskorkoaan yhteensä kolme kertaa tämän vuoden aikana. Markkinat ovat kuitenkin hinnoitelleet sisään vasta yhden koronnoston loppuvuodeksi. Kuten yleensä, FOMC:n jäsenet ovat vielä erimielisiä sopivasta koronnostojen määrästä. Suurin osa Fedin johtajista pallottelee kahden tai kolmen noston välillä, mutta Rosengren kannattaa jopa neljää 25 korkopisteen nostoa ja Kashkari on täysin koronnostoja vastaan.

Fedin ja markkinoiden odotuksia painaa epävarmuus Trumpin tulevasta finanssipolitiikasta. Trump kärsi arvovaltatappion, kun hän ei onnistunut saamaan tarpeeksi kannatusta ajamansa terveydenhuoltolakiuudistuksen taakse. Vaikka republikaaneilla on äänienemmistö sekä senaatissa että kongressissa, ovat puolueen rivit hajallaan. Yhdysvaltain dollari on heikentynyt maaliskuussa sitä mukaa, kun usko Trumpin kykyyn toteuttaa hänen vaalikampanjassaan lupaamat uudistukset on heikentynyt. Myös Yhdysvaltojen osakekurssit ovat laskeneet maaliskuun aikana.

Euroalueella spekulointi siitä mahdollisuudesta, että EKP nostaisi ohjauskorkoaan jo ennen osto-ohjelman loppua, nosti alueen korkoja kuun puolivälissä. Kuun loppuun mennessä odotukset ovat kuitenkin heikentyneet sekä keskuspankista tulleiden viestien että myös hidastuneen inflaation seurauksena. Erityisesti lyhyet korot ovat laskeneet ja korkokäyrä jyrkentynyt. Uskomme EKP nostavan ohjauskorkoaan vasta vuonna 2019, kun osto-ohjelma on ensin saatu päätökseen vuoden 2018 ensimmäisen puolikkaan aikana.

Myös Emmanuel Macronin nousu kyselytutkimuksissa Marine Le Penin rinnalle on laskenut euroalueen korkoja. Pelko Kansallisen rintaman noususta maan johtoon on heikentynyt, mikä on saanut euroalueen osakkeet nousuun. Huhtikuussa käydään Ranskan presidentinvaalien ensimmäinen kierros. Vaalitaistelun käänteet tulevat näkymään myös rahoitusmarkkinoilla. Odotamme Macronin ja Le Penin pääsevän vaalien toiselle kierrokselle, mutta Macronin nousevan lopulta presidentiksi.

Yhdysvalloissa markkinat seuraavat tiiviisti Fedin ja Trumpin toimia. Terveydenhuoltouudistuksen kaaduttua Trumpin odotetaan siirtyvän uudistamaan yritysverotusta. Huomio kiinnittyy myös siihen, seuraavatko varsinaiset tilastojulkistukset luottamusindikaattoreiden nousevaa trendiä ja millä tahdilla Fed korkoja nostaa. Yleisesti voidaankin sanoa, että tulevina kuukausina politiikka ja keskuspankit niin euroalueella kuin Yhdysvalloissakin ovat markkinoiden suurennuslasin alla.

Further reading