Lisätietoja LEI-tunnuksesta

Tietoja kansainvälisestä LEI-järjestelmä

Valvova elin (Regulatory Oversight Committee, ROC)

 • ROC on erillinen valvova elin, johon kuuluu yli 70 kansainvälistä valvontaviranomaista. ROC laatii kansainvälisesti noudatettavat periaatteet ja valtuuttaa paikalliset rekisterinpitäjät (LOU).

Keskushallinto (Central Operating Unit, COU)

 • LEI-tunnusten keskushallinnosta huolehtii voittoa tavoittelematon säätiö, joka panee täytäntöön kansainväliset standardit ja yhteiset toimintamallit.

Paikalliset rekisterinpitäjät (Local Operating Units, LOU)

 • Paikalliset rekisterinpitäjät ovat COU:n valtuuttamia ja tarjoavat alueensa yhteisöille mahdollisuuden rekisteröidä itse LEI-tunnuksen.  Valtuutusprosessiin kuuluu, että jokaisen paikallisen rekisterinpitäjän on osoitettava täyttävänsä valvovan elimen asettamat vaatimukset. Sen jälkeen paikallinen rekisterinpitäjä saa valtuutuksen, eli kaikki valvovassa elimessä edustetut maat hyväksyvät sen LEI-tunnusten myöntäjäksi.

LEI-tunnuksen tekninen määrittely

LEI-tunnus on 20-merkkinen aakkosnumeerinen tunnus, joka on määritetty ISO 17442 -standardissa. Tunnus rakentuu seuraavasti:

 • Merkit 1-4: Neljän merkin etuliite, joka yksilöi paikallisen rekisterinpitäjän.
 • Merkit 5-6: Kaksi varattua merkkiä, jotka on asetettu nollaksi.
 • Merkit 7-18: Tunnuksen osa, joka yksilöi thteisön ja jonka paikallisrekisterikn pitäjä on generoinut ja antanut kyseiselle yhteisölle avoimien, perusteltujen ja pysyvien käytäntöjen mukaisesti.
 • Merkit 19-20: Kaksi tarkistusmerkkiä, jotka on kuvattu ISO 17442 -stadardissa.*

LEI-tunnusta ei ole tarkoitettu korvaamaan aiemmin käytössä olleita paikallisia tunnistuskäytäntöjä (kuten kansallisia yritystunnuksia), vaan se muodostaa vähitellen sitovan kansainvälisen standardin valvontaraportointia varten.
* LEI-tunnuksen rakenne

Paikallisen rekisterinpitäjän valtuutus

LEI-järjestelmän valvova elin (Regulatory Oversight Committee, ROC) on antanut paikallisille rekisterinpitäjille valtuutuksen, joka takaa, että rekisterinpitäjä toimii ROC’n vaatimusten mukaisesti.
Rekisteröinti- ja vuosimaksut määräytyvät finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän (FSB) suositusten perusteella, ja niitä käytetään ainoastaan toimintakulujen kattamiseen.

Valtuutettujen paikallisten rekisterinpitäjien määrä määrä kasvaa nopeasti. Ajantasainen luettelo löytyy ROC’n verkkosivuilta. 

Pohjoismaissa toimivat Nordean asiakkaat voivat tehdä rekisteröinti-ilmoituksen seuraaville paikallisille rekisterinpitäjille:

 

LEI-tunnuksen rekisteröiminen

Rekisteröiminen

LEI-tunnuksen rekisteröimisen voi tehdä helposti verkossa, ja siihen kuuluu yleensä viisi vaihetta:

 1. Luo tili paikallisen rekisterinpitäjän palvelussa
 2. Rekisteröi yhteisön tiedot
 3. Maksa sähköpostiosoitteeseesi tai antamaasi postiosoitteeseen lähetetty lasku
 4. Maksun saatuaan paikallinen rekisterinpitäjä aloittaa varmistusprosessin
 5. LEI-tunnus myönnetään, kun varmistus on valmis

LEI-tunnuksen ominaisuudet ovat samat sen myöntämispaikasta riippumatta. EMIR-sääntelyn näkökulmasta vain valtuutetut paikalliset rekisterinpitäjät ja niiden hyväksymät rekisteröintiasiamiehet ovat päteviä.

NordLEI (Ruotsi)
GMEI-laitoksen hyväksymä rekisteröintiasiamies (Web-sivut kaikilla pohjoismaisilla kielillä, paikallisvaluutan määräiset maksut hyväksytään).
LEI-tunnuksen rekisteröintiopas, NordLEI

WM-Datenservice
Kysymyksiä ja vastauksia: https://www.wm-leiportal.org/f-a-q/?lang=en
Hae LEI-tunnus: https://www.wm-leiportal.org/?lang=en, valitse “APPLY” ja seuraa ohjeita.
Tähän verkkosovellukseen on ensin rekisteröidyttävä käyttäjäksi, ennen kuin LEI-tunnushakemuksen voi lähettää.

London Stock Exchange Group (LSEG)
http://www.lseg.com/LEI
Valitse “How to Request an LEI”. Tähän verkkosovellukseen on ensin rekisteröidyttävä käyttäjäksi, ennen kuin LEI-tunnushakemuksen voi lähettää.

GMEI Utility
https://www.gmeiutility.org/login.jsp
Valitse “Don’t have an account yet?”, jos käytät järjestelmää ensi kertaa.
Tähän verkkosovellukseen on ensin rekisteröidyttävä käyttäjäksi, ennen kuin LEI-tunnushakemuksen voi lähettää.

Patentti- ja rekisterihallitus, Suomi Vain suomalaisille yhteisöille.
https://www.prh.fi/en/kaupparekisteri/leicodes.html
Lataa lomake, täytä tiedot ja allekirjoita lomake verkkosivulla esitettyjen sääntöjen mukaan. Lähetä sitten lomake sivulla olevaan osoitteeseen.

Luettelo kaikista valtuutetuista paikallisista rekisterinpitäjistä on GLEIF:n verkkosivuilla

Kysymyksiä ja vastauksia

Paikallisten rekisterinpitäjien julkaisemia kysymyksiä ja vastauksia

Jos haluat lisätietoja, ota sähköpostitse yhteyttä Nordeaan: LEI@nordea.com

LEI-tunnusten valvonta

Valvovat elimet (yleistiedot)

 

LEI-tunnus: perustiedot

Täältä löydät perustiedot LEI-tunnuksesta ja ohjeet LEI-tunnuksen hankkimiseksi, jotta yrityksesi voi jatkaa kaupankäyntiä rahoitusinstrumenteilla.