Mitä on indeksisijoittaminen?

Indeksi sijoitukset sopivat jokaiselle sijoittajalle osaksi hajautettua sijoitussalkkua.

Indeksi on kooste tietystä markkinasta, esimerkiksi Suomen osakemarkkinasta tai Euroopan korkomarkkinasta. Seuraamalla indeksiä, tiedät miten markkinalla menee keskimäärin. Esimerkiksi Helsingin pörssin yleisindeksissä on jokaista pörssin yhtiötä sen markkina-arvon suhteessa. Indeksejä ovat pörssi-indeksit, jotka kuvaavat tietyn pörssin kehittymistä, sekä pankkien ja muiden rahoitusalan yritysten noteeraamat indeksit, kuten Eurostoxx tai S&P.

Indeksisijoittaminen on noussut viimevuosina suosituksi sijoitusmuodoksi. Indeksisijoituksen etuna on kuluteokkuus, sillä sijoitus on passiivinen, eli salkunhoitaja ei ole vahtimassa sen kehittymistä. Indeksi sijoitukset sopivat jokaiselle sijoittajalle osaksi hajautettua sijoitussalkkua.

Indeksirahastot ovat rahastoja, jotka seuraavat passiivisesti jotain indeksiä. Passiivinen hoitaminen tarkoittaa sitä, että rahasto ei ota minkäänlaista näkemystä markkinoiden kehittymisestä ja tällöin sen sisältöä ei hoideta aktiivisesti. Rahasto ei siis pyri esimerkiksi hajauttamaan ostoja ajallisesti tai se ei painota mitään tiettyä osaketta salkussa muita enempää. Rahaston omistuksia päivitetään vastaamaan suunnilleen indeksiä, mutta rahastojen tarkkuuksissa on suuriakin eroja. Sitä miten hyvin rahaston arvon kehitys seuraa kohdeindeksiä kuvataan ns. tracking-errorilla. Usein indeksirahastot ovat kaupankäynnin kohteena pörssissä eli niin sanottuja ETF:iä (Exchange traded funds). Nordealta löytyy indeksirahastoja Suomeen, Eurooppaan ja Maailmaan.

Indeksitodistukset tai indeksisertifikaatit ovat sijoituksia, jotka seuraavat indeksiä täysin ilman minkäänlaista tracking erroria. Ne ovat pankkien liikkeeseenlaskemia, mikä tarkoittaa, että indeksin lisäksi sijoittaja kantaa riskin liikkeeseenlaskijan mahdollisesta maksukyvyttömyydestä. Siksi kannattaa sijoittaa vakavaraisten, hyvin luokiteltujen liikkeeseenlaskijoiden todistuksiin. Indeksitodistukset noteerataan usein myös pörssissä.Eli ne ovat ETN:iä (exchange traded notes). Nordealla on ETN:iä useisiin eri indekseiin, kuten Suomeen (BULL SUOMI NF), Saksaan (BULL SAKSA NF), Yhdysvaltoihin (BULL USA NF) ja Eurooppaan (BULL.EUROPE NF) Eurooppaan löytyy lisäksi toimialakohtaisia indeksejä, kuten rahoitus tai terveydenhuolto. Indeksisijoitukset löytyvät pörssistä nimellä BULL. Lue lisää.

 

button_Käy_kauppaa (2)

 

 

Further reading