Nordea tuo pörssikaupankäynnin kohteeksi ensimmäisenä Suomessa korkotuotteita

Nordean pörssikaupankohteena olevat korkotodistukset ovat olleet jättimenestys Ruotsissa.

Helsingin pörssistä on voinut kesästä 2015 lähtien ostaa Nordean Korkotodistuksia. Nordean pörssikaupankohteena olevat korkotodistukset ovat olleet jättimenestys Ruotsissa, ja nyt Nordea on tuonut Suomessa myytävät Korkotodistukset myös pörssikaupankäynnin kohteeksi.

Korkotodistuksesta talletusta parempaa tuottoa

Nykyisessä korkoympäristössä korkosijoittajan tuotot ovat jääneet pieniksi. Korkotodistukset tarjoavat mahdollisuuden talletuksia parempaan korkotuottoon. Korkotodistusten avulla sijoittaja pääsee sijoittamaan yksittäisten yritysten luottoriskiin sidottuihin korkosijoituksiin, sekä indekseihin pohjaaviin valmiiksi hajautettuihin sijoituksiin.

Monissa rahoitusalan tutkimuksissa on todettu, että parhaimman tuottoriskisuhteen pitkällä aikavälillä saa, kun sijoitussalkun jakaa osakkeisiin, korkotuotteisiin sekä vaihtoehtoisiin sijoituksiin. High Yield –sijoitukset ovat korkosijoituksista tuottoisimpia, mutta myös riskisimpiä. Toisaalta niiden tuotto on tänä vuonna pysynyt hyvin lähellä osaketuottoja.

Mikä on Korkotodistus?

Korkotodistus on joukkolainamuotoinen sijoitus yritysten luottoriskiin. Korkotodistus Eurooppa High Yieldin vuotuinen korko on neljännesvuosittain maksettava 3kk euribor+3,60% ja Pohjois-Amerikka High Yieldin vuotuinen tuotto on 3kk euribor + 4,20%. Molemmissa on taustalla indeksi, joka takaa tehokkaan hajautuksen. Syksyllä Nordea tuo lisäksi markkinoille uusia Korkotodistuksia, joilla voi sijoittaa myös yksittäisen yhtiön luottoriskiin ja Pohjoismaalaiseen indeksiin.

Korkotodistuksen riskit

Korkosijoitusten riskinä on, että yritykset eivät selviä veloistaan. Puhutaan niin sanotuista luottovastuutapahtumista, joita ovat konkurssi, maksuhäiriö tai velkojen uudelleenjärjestely. Korkotodistus Eurooppa High Yieldissä yksi luottovastuutapahtuma pienentää eräpäivänä palautettavaa pääomaa 1,33 %-yksikköä ja Korkotodistus Pohjois-Amerikka High Yieldissä yksi luottovastuutapahtuma pienentää eräpäivänä palautettavaa pääomaa 1,00 %-yksikköä. Luottovastuutapahtuvat pienentävät samassa suhteessa myös maksettavaa kuponkikorkoa.

Hyvä tietää Korkotodistusten kaupankäynnistä

Korkoarvopapereissa on muutama oleellinen ero osakkeisiin nähden. Korkotodistuksilla on nimellisarvo 1000€, joka on myös minimihankintamäärä. Hinta noteerataan prosentteina ja vaihtelee yleensä 100% molemmin puolin. Korko maksetaan sijoittajalle neljännesvuosittain. Vaikka sijoittaja sijoittaa Korkotodistukseen kesken korkoperiodin, hän saa kokonaisen kuponkikoron. Tämän takia Korkotodistuksen ostaja maksaa kertyneen koron. Kertynyt korko on kuponkikorosta se osa, kun sijoittajalla ei ole ollut Korkotodistusta. Vastaavasti Korkotodistuksen myyjä saa itselleen kertyneen koron niiltä päiviltä, joilta kuponkikorkoa ei ole hänelle vielä maksettu.

Käy kauppaa verkkopankissa.

button_Osta_verkkopankista (2)

 

 

Voit ostaa Korkotodistuksia Nordnetilta.

button_Käy_kauppaa (2)

 

 

Nordean Private Bankingin ja Nordean yritysasiakkaana voit ostaa Korkotodistuksia myös yhteyshenkilöltäsi.

 

Tutustu esitteeseen.63195_Nordea_Markets_Nimellinen_korkotodistus_11_2015_150dpi_64943_merged

Further reading