Pohjoismaiden paras

Nordea on valittu parhaaksi Pohjoismaiseksi strukturoitujen sijoitustuotteiden tarjoajaksi tänä vuonna.

Nordea on valittu parhaaksi Pohjoismaiseksi strukturoitujen sijoitustuotteiden tarjoajaksi tänä vuonna. Valinnan tekee vuosittain riippumaton Structured Retail Products -järjestö. Palkintoon vaikuttaa liikkeeseen laskettujen tuotteiden määrä ja niiden sijoittajille tuottama tuotto. Etenkin jälkimmäisestä olemme erittäin ylpeitä, sillä tehtävämme on kasvattaa asiakkaidemme varallisuutta.

Onnistumisen taustalla vaikuttaa iso joukko rahoitusalan ammattilaisia. Perustukset hyvälle tuotteelle luovat ekonomistit ja strategistit, jotka pureskelevat talouden dataa ja tekevät ennusteet tulevasta kehityksestä. Niihin pohjautuen tuotespesialistit etsivät näkemykseen sopivia edullisia markkinoita, joita skannataan jatkuvasti kahteen eri kategoriaan: korko- ja osakesijoittajille SijoittajanTodistuksiin ja turvallisuushakuisille sijoittajille pääomaturvattuihin Sijoitusobligaatioihin.

Tärkeää on myös asiakkailta saatava palaute ja ideat. Moni onnistunut sijoitustuote on lähtenyt asiakkaan näkemyksestä.

Strukturoitujen tuotteiden etuna on, että niiden rakentaminen on nopeaa. Kun öljyn hinta, dollari tai Intian osakemarkkina heilahtaa otolliseen asentoon, uusi tuote on valmiina viikoissa, jolloin näkemyksen ottaminen onnistuu nopeasti. Toinen etu on, että riskitason voi helposti säätää joko vastaamaan osakesalkun riskiä, lähemmäs korkosijoittajan riskiä, tai sijoitukset voi tehdä nimellispääomaturvattuina.

Näiden etujen ja tuotteiden menestyksen ansiosta ei kannata unohtaa tarkistaa näkemyksiämme tai tarjoamaamme, kun miettii tuotto-odotusta lisäävää tuotetta omaan alpha-salkkuunsa tai tarvitsee lisää hajautusta omaan perussalkkuunsa.

​

Further reading