Pörssinoteeratut todistukset – työkaluja moneen markkinatilanteeseen, Osa 1

Tässä ensimmäisessä osassa käsittelemme pörssinoteerattujen todistusten ominaisuuksia ja etuja.

Sijoitustietoa pullollaan olevan internetin ansiosta yhä useampi sijoittaja on entistä valveutuneempi ja näin ollen myös valmiimpi hyödyntämään sijoitussalkussaan erilaisia työkaluja. Tietoisuus erilaisista vaihtoehdoista ja näiden kustannuksista on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvattanut etenkin pörssinoteerattujen tuotteiden suosiota. Maailmanlaajuisesti pörssinoteerattuihin tuotteisiin sijoitettu rahamäärä on vuosien 2005-2016 välillä kasvanut lähes kahdeksankertaiseksi samalla, kun tarjottujen tuotteiden määrä on moninkertaistunut.

Mikäli sijoittajalla on näkemys esimerkiksi tietyn pörssiyhtiön, osakemarkkinan, toimialan tai vaikka raaka-aineen kehityksestä tietyllä aikavälillä, ovat pörssinoteeratut tuotteet varteenotettava vaihtoehto näkemyksen hyödyntämiseen. Lyhyen aikavälin, esimerkiksi päivänsisäisen näkemyksen hyödyntämiseen löytyy korkeaa tuottopotentiaalia tarjoavia vipusertifikaatteja ja toisaalta pidemmälle sijoitushorisontille indeksiin sidotut todistukset tarjoavat kustannustehokasta hajautushyötyä.

Pörssinoteeratut todistukset, eli ETN:t (Exchange Traded Note) ovat pörssissä noteerattuja arvopapereita, joiden kohde-etuutena voi olla esimerkiksi yksittäinen osake, raaka-aine tai osakeindeksi. ETN:t ovat yleisesti eräpäivättömiä sijoituksia, jotka seuraavat kohde-etuuden arvonkehitystä ja niillä voidaan käydä kauppaa kuten osakkeilla pörssin aukioloaikana. Tuotteita voi ostaa ja myydä useiden pankkien ja välittäjien internet-alustojen kautta sekä monien perinteisten meklaripalveluiden välityksellä.

 

Mihin hyödynnän BULL- ja BEAR-todistuksia?

 

Mahdollisuus tuottoon myös laskevassa markkinassa

Perinteisesti sijoittamisessa ajatellaan, että sijoittaja hyötyy nousevista markkinoista, ja myös suurin osa piensijoittajan tarjolla olevista sijoitusvaihtoehdoista tarjoavat tuottopotentiaalia vain nousumarkkinassa. Nousevasta markkinasta pääsee ETN:illä hyötymään niin sanotuilla BULL -todistuksilla. Pörssinoteeratut todistukset ovat kuitenkin myös yksi harvoista sijoituksista, joilla voi hyötyä myös laskevista markkinoista. Mikäli sijoittaja uskoo markkinan laskevan, voisi hän hyötyä näkemyksestään BEAR -todistuksella, jonka arvo nousee, kun kohdemarkkina laskee. Toisaalta BEAR- todistusta voidaan käyttää myös salkun suojaamiseen. Jos sijoittaja esimerkiksi uskoisi osakemarkkinan laskevan, muttei haluaisi myydä osakesijoituksiaan, voisi hän vaihtoehtoisesti ostaa BEAR-todistusta, jonka arvo nousisi osakemarkkinan laskiessa.

 

Hajautusta salkkuun indeksisijoituksella

Pörssinoteraatulla todistuksella sijoittaja voi myös lisätä maailmanlaajuista hajautusta salkkuunsa. Kohde-etuuksia ETN:illä ovat esimerkiksi erilaiset indeksit, kuten Saksan Dax 30, Ruotsin OMX Stockholm 30 ja Suomen OMX Helsinki 25. Indeksejä on myös toimialoittain, kuten pankkisektorin STOXX Europe 600 Banks ja kiinteistösektorin STOXX Europe 600 Real Estate. Pörssinoteeratuilla todistuksilla voi ottaa näkemystä myös esimerkiksi raaka-aineisiin ja ulkomaisiin osakkeisiin suhteellisen pienillä kustannuksilla, joka voi erityisesti piensijoittajille olla muuten haastavaa. On huomattava, että ETN:ään sijoittaminen ei oikeuta kohde-etuuden varsinaiseen omistamiseen. Kuten todettua, todistusten kohde-etuuksia on laaja kirjo, mutta ne eivät ole ainoa ero todistuksia vertailtaessa.

 

Potkua sijoitusportfolioon vipusertifikaateilla

Pörssinoteeratuilla todistuksilla on myös mahdollista hyötyä kohde-etuuden liikkeestä suuremmassa suhteessa kuin 1:1. Niin sanotut vivutetut ETN:t siis hyötyvät kohde-etuuden liikkeistä tietyllä kertoimella, mitä korkeamman vivun sijoittaja valitsee, sitä korkeampi on mahdollinen tuotto, mikäli markkina kehittyy oikeaan suuntaan. Esimerkiksi BULLX3-sertifikaatin päivänsisäinen arvonmuutos on kolminkertainen suhteessa kohdemarkkinan päivänsisäiseen muutokseen. On kuitenkin huomattava, että mikäli markkina liikkuukin päinvastaiseen suuntaan kuin sijoittaja ennusti, on tämä vipuvaikutus sama myös todistuksen arvon pudotessa. Suomessa listattujen todistusten kertoimia on yhdestä aina 15:sta asti.

 

Seuraavan kuukauden tekstissä keskitymme tarkemmin sertifikaattien vipuvaikutukseen erilaisissa markkinatilainteissa, jotta sijoittaja saa käsityksen milloin vipusertifikaatti voisi olla sopiva ratkaisu. Pysy siis kuulolla!

 

Lähteet:

ETFGI LLP, www.etfgi.com, 17.10.2016
Nordea Markets Research, 19.10.2016

porssinoteeratut-tuotteet

Lähde: eftgi.com, 17.10.2016

 

 

Nordea Markets on Nordea Bank Norge ASA:n, Nordea Bank AB:n (publ), Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Bank Danmark A/S:n Markets-toimintojen yhteinen nimi. Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä markkinointimateriaali ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa. Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Further reading