Punnan vaikeudet eivät ole vielä ohi

Rahapolitiikka on edelleen kallellaan lisäkevennykselle, joten punnan vaikeudet tuskin ovat vielä tällä haavaa ohi.

Eilen Englannin keskuspankki julkisti tanakan elvytyspaketin Brexit-riskien lievittämiseksi.  Rahapolitiikka on edelleen kallellaan lisäkevennykselle, joten punnan vaikeudet tuskin ovat vielä tällä haavaa ohi.

Yleisten markkinaodotusten mukaisesti keskuspankki leikkasi ohjauskorkoa 25 korkopisteellä ja aktivoi uudelleen laajamittaisen arvopapereiden osto-ohjelman, kun EU-eroa puoltava kansanäänestys on heikentänyt Britannian talouden kasvunäkymiä oleellisesti.

Keskuspankki aikoo ostaa 60 miljardilla punnalla valtionlainoja ja 10 miljardilla yritysten joukkovelkakirjoja, joten matalammat korot ja puntalikviditeetin kasvu pitävät punnan kurssin paineen alla. Punnan elpymisen suurin este on uusien elvytystoimien mahdollisuus. Rahapolitiikkalausunnossaan keskuspankki toteaa, että mikäli heidän talousennusteensa toteutuu paikkansa pitäväksi, uusi koronlasku on hyvin mahdollinen.

Koska Brexitin vaikutuksia talouteen on vielä vaikea arvioida, Britannian talousdata saa normaalia suuremman painoarvon tulevien kuukausien markkina-ajureina. Siten punta on hyvin altis voimakkaalle heilunnalle, kun yksittäisistä tilastojulkistuksista saatetaan vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Lisäksi Britannian talouden näkymät ovat hyvin epävarmat niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä, joten punnan riskipreemio pysyy koholla.

Vielä toistaiseksi Brexit-iskun vaikutuksista on saatavilla hyvin vähän ”kovaa” dataa. Kokonaiskuva Brexitin negatiivista vaikutuksista on paremmin selvillä vasta useamman kuukauden päästä, sillä vaikutus talouteen (esimerkiksi työllisyyskehitykseen) näkyy tilastoissa vasta viiveellä.  Lisäksi Britannian ja EU:n välisissä neuvotteluissa voidaan edelleen nähdä yllättäviä käänteitä, jotka voivat latistaa puntaa.

Ennakoimme Britannian talouden painuvan maltilliseen taantumaan vuoden lopulla. Englannin keskuspankki korjasi omia BKT-ennusteita voimakkaasti alaspäin, mutta näkemys on silti selvästi myönteisempi kuin mitä me ennustamme. Mikäli markkinat enenevissä määrin haastavat keskuspankin ennusteen, uusia kevennystoimia hinnoitellaan entistä voimakkaammin ja punnassa nähdään uusi heikentymispiikki.

 

Lähteet:

Nordea Markets Research, 5.8.2016
Nordea Markets ja Macrobond

Punta

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.

Further reading