Rikastuisinko alpha-sijoittamisella?

Alpha-sijoittamisella tarkoitetaan sijoittamista, jossa otetaan näkemystä niihin asioihin, joiden arvon nähdään nousevan voimakkaasti.

Alpha-sijoittamisella tarkoitetaan sijoittamista, jossa otetaan näkemystä niihin asioihin, joiden arvon nähdään nousevan voimakkaasti. Alpha-sijoittamisessa hajauttaminen jätetään toisarvoiseksi, ja sijoituskohdeilta vaaditaan erittäin kovaa tuotto-odotusta.

Alpha oli kovin trendikästä sijoittajien keskuudessa ennen finanssikriisiä. Instituutiosijoittajat perustivat kilpaa alpha-tiimejä, ja nousukauden jälkeen lehdistä voi usein lukea alpha-sijoittamisen menestyjistä: niistä, jotka laittoivat kaikki rahansa Nokiaan silloin, kun se teki vielä televisiota.

Alpha-sijoittamisen haaste on siinä, että menestyjille tuottoja ropisee, mutta useampi sijoittaja vain menettää kaikki rahansa. Lehdistä saamme lukea kuitenkin vain menestystarinat. Loppupeleissä hajauttaminen on ainut tieteellisesti todistettu asia, joka voi tuoda sijoittajalle lisää euroja pöytään kasvattamatta pääoman menettämisen riskiä. Kaikki muut tavat, kuulostivat ne kuinka hienolta tahansa, lisäävät sijoittajan riskiä.

Alpha-sijoittamisen ajatus ei ole kuitenkaan täysin turha, ja sitä voi toteuttaa järkevämminkin kuin laittamalla kaikki rahat yhteen sijoitukseen, josta luvataan melkein lottovoitto. Jos haluaa metsästää lisätuottoja, niin omaan salkkuun voi perustaa pienen ”alpha-salkun”. Se voi olla joitain prosentteja kaikista sijoituksista, mutta kuitenkin niin pieni, että jos sijoituksissa epäonnistuu, niin muun varallisuuden (joka on sijoitettu hyvin hajautetusti) tuotot kuittaavat parissa vuodessa mahdolliset tappiot. Toinen vaihtoehto on tehdä alpha-sijoitukset kokonaan tai osittain pääomaturvatusti, jolloin riski on hallinnassa.

Alpha-sijoittamisessa sijoitusidea ja ajoitus ovat erittäin tärkeitä.

Tällä hetkellä alphaa kannattaa etsiä ennen kaikkea valuutoista, mahdollisesti myös öljystä ja yhtiöistä, joiden arvoa Venäjän tilanne on kurittanut ehkä enemmän kuin pitäisi.

Further reading