Saksan asema euroalueen moottorina on vankka

Vaikka Brexit-äänestyksen tulos tuntui myös euroalueella ja täten myös euroalueen veturissa Saksassa,

Vaikka Brexit-äänestyksen tulos tuntui myös euroalueella ja täten myös euroalueen veturissa Saksassa, ovat Saksan näkymät valoisat uhkakuvista huolimatta. Talouden perusvire on hyvin vahvalla pohjalla, johtuen erityisesti yksityisen kulutuksen myönteisistä näkymistä.

Työllisyys Saksassa on ollut kasvussa jo hyvän aikaa. Työttömyysaste on painunut noin neljään prosenttiin, mikä osoittaa talouden toimivan lähes täydellä kapasiteetillaan. Viime vuosina saksalaiset yritykset ovat investoineet varsin maltillisesti, mikä tulee kasvattamaan investointitarpeita tulevaisuudessa.

Yksityisen talouden valoisalle tulevaisuudelle on monia syitä. Työllisyyden kasvu, halpa energia sekä palkka- ja eläkeneuvottelut lisäävät kuluttajien ostovoimaa. Julkisella sektorilla ja metallialoilla neuvoteltiin keväällä lähes 5 prosentin palkankorotukset seuraavan kahden vuoden aikana. Metallialan palkkaneuvottelut todennäköisesti lisäävät myös muiden teollisuudenalojen palkkojen nostopaineita. Myös 20 miljoonan eläkeläisen tuloja lisäävä eläkeuudistus edesauttaa yksityistä taloutta. Palkkojen nousun odotetaan nostavan ostovoimaa merkittävästi, sillä Saksassa inflaatio on edelleen lähellä nollaa.

Saksan talous on kuitenkin jokseenkin riippuvainen globaalista kysynnästä, koska talouden kasvumalli nojaa pitkälti tehdasteollisuuteen. Nykyinen maailmanlaajuisen kysynnän vaimentuminen ja merkittävän kauppakumppanin Kiinan kasvun hidastuminen aiheuttavat omat uhkansa Saksan talouden menestykselle. Yhdysvaltain kasvu pysyy kuitenkin kasvu-uralla tämän ja ensi vuoden aikana, joten se osaltaan paikkaa Kiinan tilanteen aiheuttamaa epävarmuutta.

Saksan tiukka finanssipolitiikka on kirvoittanut kritiikkiä, erityisesti julkisia investointeja on pidetty liian vähäisinä. Kritiikin perusajatuksena on, että erittäin suuren vaihtotaseen ylijäämän ja julkisen talouden hyvän tilanteen maalla olisi varaa lisätä kulutustaan selvästi. Tämä toisi lisää kysyntää ja vauhdittaisi inflaatiota, mikä elvyttäisi myös muita euromaita. Aiemmin mainitut palkankorotukset ovat askel tähän suuntaan.

Saksan yksi heikko kohta on pankkisektori. Eurooppalaisten pankkien mm. alhaisesta korkotasosta, regulaation kiristymisestä ja digitalisaation haasteista seurannut ahdinko tuntuu myös Saksassa. Brexitin mukanaan tuomat huolet tuovat oman lisänsä pankkisektorin ongelmiin. Suuret pankit joutuvat hakemaan tekemiselleen uutta suuntaa ja sektorin tehokkuutta vähentää pienten pankkien suuri määrä.

Myös Saksa on saanut osansa viime kesästä asti käynnissä olleesta Eurooppaan suuntautuneesta maahanmuuttoaallosta. Maahanmuutto lisää julkisia menoja, ja suuren maahanmuuttajavirran kotouttamista edesauttaa aiemmin mainittu työmarkkinoiden hyvä tilanne. Pidemmällä aikavälillä väestönkasvu tulee kiihdyttämään talouskasvua.

Kaiken kaikkiaan Saksan talouden näkymät ovat kuitenkin vahvat. Maa on pitänyt huolta kilpailukyvystään ja julkinen talous on hyvässä kunnossa. Yksityinen kulutus toimii Saksan talouden moottorina – ja Saksa euroalueen.

Saksan talouden positiivisesta vireestä pääsee hyötymään Nordean sijoitustuotteiden avulla. Osittain pääomaturvattu Joukkolaina Saksa Maltti on 3-vuotinen sijoitus 10 saksalaiseen pörssiosakkeeseen. Lue lisää täältä. Sijoitus on pääomaturvattu 90 % asti.

Further reading