Sijoita menestyneisiin perheyhtiöihin

Perheyhtiöille tunnusomaista on kasvollinen ja aktiivinen omistajuus, pitkäjänteisyys sekä vahva liiketoimintaan sitoutuminen.

Yhdysvallat on tällä hetkellä globaalin talouden veturi. Kotitalouksien velkataakka on pienentynyt merkittävästi, ja samaan aikaan kuluttajien luottamus talouteen on vahvalla tasolla. Yhdysvaltojen vetämänä ja Kreikan tilanteen helpotettua myös Euroopan talous osoittaa elpymisen merkkejä.

Osakeobligaatio Perheyhtiöt tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa eurooppalaisiin ja pohjoisamerikkalaisiin perheyhtiöihin nimellispääomaturvatusti, jolloin sijoitus ei menetä arvoaan kurssilaskussa, kuten suorat osakesijoitukset. Obligaation kohde-etuutena on Nordean valitsemat kymmenen eurooppalaista ja pohjoisamerikkalaista perheyhtiöosaketta, joissa Nordea näkee pitkän aikavälin tuottopotentiaalia. Kohde-etuudeksi on valittu omien alojensa johtavia perheyrityksiä, ja mukana on mm. maailman suurin vähittäiskauppaketju Wal-Mart sekä kansainvälinen vaatekauppajätti Hennes & Mauritz. Perheyhtiöllä tarkoitamme yhtiötä, jonka äänioikeuksista vähintään 32 prosenttia on omistajaperheen hallussa.

Perheiden omistamat yhtiöt poikkeavat merkittävästi muista yrityksistä, sillä ne yhdistävät toiminnassaan sekä perheen, liiketoiminnan johtamisen että omistuksen. Perheyhtiöille tunnusomaista on kasvollinen ja aktiivinen omistajuus, pitkäjänteisyys sekä vahva liiketoimintaan sitoutuminen. Lisäksi yhtiöiden katsotaan olevan vakaita toimijoita, joilla on usein vahva, vähävelkainen tase. Perheyhtiössä on keskiössä pitkänaikavälin voiton tavoittelu kvartaalittaisen tulosmaksimoinnin sijaan. Kannustimen pitkäjänteisyyteen tuo halu siirtää arvokas liiketoiminta myös tuleville sukupolville. Perheyhtiöiden erityispiirteet mahdollistavat pitkän aikavälin lisäarvon yhtiölle.

Osakeobligaatio Perheyhtiöt soveltuu sijoittajalle, joka haluaa mahdollisuuden osakkeiden tarjoamaan tuottopotentiaaliin rajatulla riskillä. Tuottohakuisimmille sijoittajille sopii Osakeobligaatio Perheyhtiöt Ekstra -versio, jonka tuottokerroin on 140 %, eli kurssien noustessa obligaatio on hyvin kilpailukykyinen suhteessa muihin sijoituksiin. Kurssien laskiessa on tappio rajattu eräpäivänä noin 10 % ylikurssiin. Eli rajussakin kurssilaskussa tappiot jäävät maltillisiksi.

Tuotteen merkintä onnistuu mm. verkkopankin kautta. Tarkemmat tiedot tuotteesta ja merkinnän tekemisestä löydät täältä.

Further reading