Tietoa LEI-tunnuksesta

Käykö yrityksesi kauppaa johdannaisilla, valuutoilla, velkakirjoilla, osakkeilla, pörssilistattujen rahastojen osuuksilla tai muilla rahoitusinstrumenteilla jollakin kauppapaikalla?

test

Haluatko ilmoittaa kerralla usean yrityksen tunnukset?

Voit helposti ilmoittaa usean yrityksen tunnukset Excel-tiedoston avulla.

Lataa Excel-tiedosto ja ilmoita kerralla usean yrityksen tunnukset

Lataa Excel-tiedosto ja ilmoita kerralla usean yrityksen tunnukset
Tiedostossa on täyttöohjeet.  Kun olet täyttänyt LEI-tunnukset, lähetä tiedosto osoitteeseen LEI@nordea.com

 

Hups! Salli markkinointi evästeet katsoa tällaista sisältöä Nordea

Tiivistelmä

Keskeiset tiedot LEI-tunnuksesta

EU on antanut uusia säännöksiä sen varmistamiseksi, että kaikki rahoitusinstrumenteilla kauppaa käyvät yhteisöt voidaan tunnistaa yhdenmukaisella tavalla. Jos LEI-tunnusta ei ole, kaupankäyntiä tavallisimmilla rahoitusinstrumenteilla ei enää voi jatkaa EU:ssa. LEI-tunnuksen hankkiminen on helppoa Näillä sivuilla kerrotaan, miten se tapahtuu.

Tee näin:

  1. Hanki LEI-tunnus yrityksellesi joltakin valtuutetulta tunnusten myöntäjältä.
  2. Ilmoita LEI-tunnus Nordealle.
  3. Kun Nordea vahvistaa LEI-tunnuksen, yrityksesi voi jatkaa kaupankäyntiä rahoitusinstrumenteilla.

Taustaa:

Mikä on LEI-tunnus?

LEI-tunnus (Legal Entity Identifier) eli oikeushenkilötunnus on 20-merkkinen tunnus, joka sisältää kirjamia ja numeroita. Sen avulla maailman rahoitusmarkkinoilla toimivat yritykset voidaan selkeästi tunnistaa. Tarkoituksena on luoda maailmanlaajuinen viitetietojärjestelmä, jossa kaikilla rahoitustransaktioita tekevillä oikeushenkilöillä kaikissa maissa on yksilöivä tunnistetieto.

Mihin tunnistetietojärjestelmää tarvitaan?

Vuonna 2011 finanssikriisin jälkeen G20-maiden ryhmä pyysi finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmää (Financial Stability Board, FSB) laatimaan suosituksen maailmanlaajuisesta oikeushenkilötunnuksesta ja sen hallinointiin tarvittavista rakenteista.  Näin syntyi kansainvälinen LEI-tunnusjärjestelmä (Global LEI System), joka LEI-tunnuksia myöntämällä tarjoaa yksilöivän tunnisteen rahoitustransaktioita tekeville oikeushenkilöille ympäri maailman. FSB korosti, että LEI-tunnuksen maailmanlaajuinen käyttöönotto auttaa edistämään monia rahoitusjärjestelmän vakautta lisääviä tavoitteita ja tarjoaa myös monia etuja yksityiselle sektorille.

 

Kenen pitää käyttää LEI-tunnusta?

LEI-tunnus vaaditaan kaikilta oikeushenkilöiltä, jotka kuuluvat johonkin seuraavista ryhmistä:

  • Johdannaiskauppaa käyvät yhteisöt (mutta ei yksityishenkilöt)
  • Osakkeita ja joukkolainoja liikkeeseen laskevat yhteisöt sekä pörssilistatut yhteisöt
  • Osakkeilla ja joukkolainoilla kauppaa käyvät yhteisöt (mutta ei yksityishenkilöt)

Kaikki rahoitusvalvontaviranomaisten valvomat yhteisöt sekä niiden osakkuusyhtiöt, tytäryhtiöt ja holding-yhtiöt.

Voinko hankkia LEI-tunnuksen itse?

Kyllä. LEI-tunnuksen saa tekemällä hakemuksen valtuutetulle paikalliselle rekisterinpitäjälle (Local Operating Unit, LOU) Tällaisia paikallisia rekisterinpitäjiä on kolmisenkymmentä, ja ne myöntävät LEI-tunnuksia, validoivat oikeushenkilöiden tietoja ja ylläpitävät LEI-tunnuksia rekisteröityneiden yhteisöjen puolesta.

Mitä LEI-tunnus maksaa?

Rekisteröinti- ja vuosimaksut määräytyvät finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän (FSB) suositusten perusteella, ja niitä käytetään ainoastaan toimintakulujen kattamiseen. Kultakin rekisteröityneeltä yhteisöltä peritään ensimmäisenä vuonna noin 100 euron rekisteröintimaksu ja seuraavina vuosina 100 euron vuosimaksu.

Mistä LEI-tunnuksen saa?

LEI-järjestelmän valvova elin (Regulatory Oversight Committee, ROC) on antanut paikallisille rekisterinpitäjille valtuutuksen, joka takaa, että rekisterinpitäjä toimii ROC’n vaatimusten mukaisesti.

Valtuutettujen paikallisten rekisterinpitäjien määrä määrä kasvaa nopeasti. Ajantasainen luettelo löytyy ROC’n verkkosivuilta.
Pohjoismaissa toimivat Nordean asiakkaat voivat tehdä rekisteröinti-ilmoituksen seuraaville paikallisille rekisterinpitäjille:

Nordea LEI Status

Nordea Entities

Legal Entity Identifiers (LEI)
Legal Entity Registered LEI
Nordea Bank Abp 529900ODI3047E2LIV03
Nordea Hypoteksbank Plc 7437001LESKGLAEOEU84
Nordea Hypotek AB (publ) 5493000K2HPWIF6MFO29
Nordea Eiendomskreditt AS 549300TTWFTM3HRP0618
Nordea Liv & Pension, Livsforsikringsselskab A/S 529900CTPO9HC9D2CH74
Nordea Livförsäkring Sverige AB 529900MUOVW4H06TQA34
Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 5299005TCAEGOHRI6930
Nordea Life Assurance Finland Ltd 529900K08EYX3I3MTH59
Nordea Bank S.A. (Luxembourg) 549300HRD8DR1Q6K8X60

Hanki yrityksen LEI-tunnus ajoissa – vähennä liiketoimintariskiä ja edistä rahoitusmarkkinoiden avoimuutta

Lisätietoja LEI-tunnuksesta

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Markets as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Markets.