Trumpista uutta puhtia markkinoille

Marraskuussa Yhdysvaltain osakeindeksit nousivat uusiin huippuihin. Syynä nousuun oli Trumpin yllätysvoitto presidentinvaaleissa.

Trumpin elvyttävän talouspolitiikan, jonka markkinat olettavat sisältävän sekä veronkevennyksiä että rakennusinvestointeja, nähtiin hyödyttävän Yhdysvaltain taloutta. Euroopassa osakemarkkinat ovat pysyneet tasaisina, vaikka alueen ostopäällikköindeksien (PMI) hyvä kehitys on luonut uskoa talouden elpymiseen. Erilaiset poliittiset riskit, kuten Italian kansanäänestys, luovat epävarmuutta markkinoille ja hillitsevät osakekurssien kehitystä.

Myös Yhdysvaltain dollari ja korot lähtivät nousuun vaalien jälkeen. Dollarin keskimääräistä arvoa mittaava DXY-indeksi on saavuttanut marraskuun aikana korkeimmat tasonsa sitten vuoden 2003. Jatkuessaan vahvasta dollarista saattaa tulla rasite osakemarkkinoiden kehitykselle. Muun muassa S&P 500-indeksin yritysten liikevaihdosta noin kolmannes tulee Yhdysvaltojen ulkopuolelta. Viime viikkoina dollarin vahvistuminen on kuitenkin tasaantunut.

Dollarin vahvistuminen on auttanut Japanin osakemarkkinoita, joilla kurssit nousivat vaalien jälkeen. Japanin kohdalla heikon jenin aiheuttama etu paikallisille vientiyrityksille on siis ajanut osakemarkkinaa enemmän kuin pelot protektionismin kasvusta. Kehittyville markkinoille dollarin vahvistuminen on puolestaan aiheuttanut erityisesti ongelmia pääomavirtojen liikkuessa Yhdysvaltoihin. Maissa, joissa dollarimääräinen rahoitus on yleistä, dollarin vahvistuminen on lisännyt talouksien velkataakkaa.

Yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkeen Euroopan pitkien korkojen merkittävin markkina-ajuri oli niitä ylös vetävät Yhdysvaltain korot, kun taas lyhyttä päätä on alkanut painaa alas yhä paheneva niukkuus valtionvelkakirjoista. Saksan 2-vuoden korko on saavuttanut ennätysmatalan tason -0,78 prosenttia, kun repo-markkinoilla vakuudeksi kelpaavia velkakirjoja on yhä vähemmän liikkeellä. Myös korkoero EONIA-swap-korkoihin on leveämpi kuin koskaan aiemmin. Euroalueen korkomarkkinoilla myös maiden väliset korkoerot ovat lisääntyneet poliittisten riskien seurauksena. Odotamme Euroopan keskuspankin päättävän osto-ohjelmansa jatkamisesta 8.12. pidettävässä kokouksessa, mutta muunnelluin ostorajoituksin.

Yhdysvalloissa Fedin joulukuun ohjauskoronnosto on jo täysin hinnoiteltu futuurihintoihin. Vaalien jälkeinen korkojen nousu on tasaantunut, mutta mikäli OPEC saa huomenna aikaan sovun öljyntuotannon rajoittamisesta ja öljyn hinnat nousevat, tulevat erityisesti pitkät korot nousemaan kasvaneiden inflaatio-odotusten myötä. OPEC:n kokous tulee vaikuttamaan niin öljymarkkinoihin kuin markkinoihin yleisestikin tällä viikolla. Sopimuksen syntyminen voisi tarkoittaa öljyn tynnyrihinnan nousua 60 dollarin tasolle vuoden loppuun mennessä, kun taas sopimuksen epäonnistuminen voisi tarkoittaa hinnan tippumista 40 dollariin. Tällä hetkellä öljyn Brent-laadun hinta on noin 47 dollaria tynnyriltä. OPEC:n kokouksen lisäksi markkinoita liikuttaa tällä viikolla euroalueen marraskuun inflaatioennakot, Yhdysvaltojen marraskuun työllisyysraportti sekä sunnuntaina pidettävä Italian kansanäänestys.

 

Lähteet:

Nordea Markets Research, 29.11.2016

Further reading