Väestön ikääntyminen – sijoittajan kannalta houkutteleva tilaisuus?

Väestön ikääntyminen – sijoittajan kannalta houkutteleva tilaisuus?

Väestön ikääntyminen – sijoittajan kannalta houkutteleva tilaisuus?

National Institute of Agingin mukaan vuonna 2010 maapallon väestöstä arviolta 524 miljoonaa ihmistä oli 65-vuotias tai tätä vanhempi. Vuoteen 2050 mennessä tämän luvun arvioidaan olevan triplaantunut noin 1,5 miljardiin. Tämä edustaa 16 prosenttia koko maailman väestöstä. Suurilla yhteiskunnallisilla muutoksilla on tyypillisesti suuri vaikutus talouteen ja niinpä nämä luvut herättävät kysymyksen mitä väestön ikääntyminen merkitsee talouden ja sijoitusmarkkinoiden kannalta. Väestön ikääntyminen nähdään tyypillisesti suurena globaalina haasteena. Työikäisen väestön määrän suhteellisen osuuden pienentyessä herää kysymys julkisen talouden kestävyydestä julkisten menojen kasvaessa. Länsimaissa talouskasvun pelätään heikkenevän ikärakenteen muutoksen myötä. Ikääntymisellä on merkittävä vaikutus koko terveydenhuoltotoimialaan. Väestörakenteen muutoksen myötä, eliniän odotteiden pidentyessä samaa aikaa, terveyspalvelujen kysyntä on kasvussa. Terveydenhuolto on toimialana mielenkiintoinen sijoituskohde länsimaiden väestön ikääntyessä.

Yhteiskunnalliset trendit

Argumentteja terveydenhuoltoalalle sijoittamisen puolesta löytyy myös muiden yhteiskunnallisten trendien kautta. Krooniset taudit, kuten diabetes, lisääntyvät ja tämän myötä niiden hoitamiseen joudutaan panostamaan väistämättä yhä enemmän. WHO:n arvion mukaan 422 miljoonaa aikuista sairasti diabetesta vuonna 2014. Luku on lähes tuplaantunut vuoden 1980 tasolta. Konsulttitoimisto Deloitte ennustaa katsauksessaan ihmisten olevan jatkossa tietoisempia sairauksistaan ja samalla terveydenhuoltopalveluista ollaan valmiita maksamaan enemmän ihmisten vaatiessa yhä yksilöllisempää hoitoa. Uskoa terveydenhuoltoalan nousun jatkumiseen tukee myös kasvavan kysynnän synnyttämät uudet innovaatiot. Näistä esimerkkeinä mainittakoon terveydenseurantaan suunnitellut älyvaatteet ja muut uuteen teknologiaan liittyvät keksinnöt. Omaan ja läheisten elämänlaatuun kiinnitetään yhä enemmän huomioita ja terveydenhuoltoalan yrityksille tarjoutuu tätä kautta mahdollisuus tarjota uusia palveluita asiakkailleen. Lisäksi tarve terveyspalveluille on olemassa suhdanteista huolimatta. Terveydenhuoltoalan yhtiöiden osakkeet ovat tyypillisesti keskimääräistä osakemarkkinaa defensiivisempiä. Tämä tarkoittaa sitä, että suhdannevaihtelut eivät vaikuta tämän alan osakkeitten arvoihin yhtä voimakkaasti kuin keskimäärin osakemarkkinoihin. Tämä lisää kyseisen toimialan mielenkiintoisuutta sijoituskohteena.

STOXXEURO600INDEX_2

Lähde: Bloomberg 26.5.2016, huomaathan että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.

Yllä oleva kuvaaja havainnollistaa Euroopan terveydenhuoltoalan osakkeiden viime vuosien suoriutumista verrattuna osakemarkkinoihin keskimäärin. Terveydenhuoltoala on trendinomaisesti menestynyt viime vuosina selkeästi keskimääräistä osakemarkkinaa paremmin. Terveydenhuoltoalan osakemarkkinoiden kehitykseen pääset mukaan sijoittamalla esimerkiksi Nordean tarjoamaan osakeobligaatioon, jossa kohde-etuutena ovat eurooppalaiset terveydenhuoltoalan osakkeet. Kyseinen obligaatio tulee myyntiin 6.6.2016.

 

Lähteet:

National Institute of Aging:

https://d2cauhfh6h4x0p.cloudfront.net/s3fs-public/global_health_and_aging.pdf?q.52VK49USX58EJwZ3BjLl.yphsH2T_h

Deloitte:

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-healthcare-and-life-sciences-predictions-2020.pdf

World Health Organisation (WHO):

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204871/1/9789241565257_eng.pdf?ua=1

Further reading