Valuutoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Euroalueella korot ovat ennätysalhaalla, joten sijoittajia on viimeaikoina alkanut kiinnostaa myös korkotuoton hakeminen paremmista tuotonlähteistä. Esimerkiksi Ison-Britannian punta ja Yhdysvaltain dollari tarjoavat tuplasti parempaa korkotuottoa kuin euro.

Jos mielii saada sijoitussalkulle kovaa tuottoa, katseet kannattaa kääntää kehittyviin maihin. Monesta valuutasta on 1-2 vuodessa saatavissa yli 7 % korkotuottoa.

Sijoittamista vieraisiin valuuttoihin pidetään yleensä hyvin riskisenä, mutta paradoksaalista on se, että monella sijoittajalla on rahastojen, ETF:ien ja ulkomailla toimivien yhtiöiden osakkeiden kautta salkussaan kuitenkin tietämättään valuuttakurssiriskiä.

Tuoton hakeminen valuutoista ei välttämättä lisää salkun riskiä, vaan oikein toteutettuna se voi jopa pienentää sitä. Valuuttojen avulla saa sijoitussalkulleen lisähajautusta, kun yksittäiseen valuuttaan on otettu riskiä maltillisesti ja myös epäsuorasti salkussa oleva valuuttakurssiriski on tiedostettu.

Mistä sijoitussalkkuun syntyy valuuttakurssiriskiä ja miten valuuttoihin voi sijoittaa?

Osakemarkkinat

  • Ulkomaalaiset osakkeet
  • Ulkomailla toimivat euroalueen yhtiöiden osakkeet, jos yritys ei suojaa täysin valuuttakurssiriskiään
  • Näitä osakkeita sisältävät osakerahastot, ETF:t ja indeksisijoitukset

Korkomarkkinat

  • Joukkolainat muussa valuutassa kuin eurossa
  • Näitä joukkolainoja sisältävät rahastot tai ETF:t

 

Miksi hakea valuuttatuotto koroista mieluummin kuin osakkeista?

Korkomarkkinat ovat osakemarkkinoita hyvin paljon vakaammat. Etenkin kehittyvillä mailla tuotto-odotukset korkomarkkinoille ovat usein myös yhtä suuret, ellei suuremmat kuin osakemarkkinoille.

Esimerkiksi Intian osakemarkkinoiden tuotto-odotus ilman valuuttakurssivaihtelua on noin 8 %, mutta korkomarkkinoiden vastaava tuotto-odotus on yli 8 %. Molemmissa sijoituksissa valuuttakurssin kehityksellä on sama vaikutus tuottoon.

Lisäksi korkomarkkinoilla otettu valuuttakurssiriski on helposti seurattavissa ja tarvittaessa myös suojata, sillä se on samansuuruinen aina sijoituksen eräpäivään saakka. Osakemarkkinoiden valuuttakurssiriski muuttuu päivittäin arvostusten mukaan ja lisäksi yritysten valuuttariskeistä, osakerahastojen epäsuorasta valuuttakurssiriskistä tai valuuttasuojausasteesta on hyvin työlästä etsiä tietoa.

Jos haluat tietoa Nordean välittämistä valuuttamääräisistä korkosijoituksista, voit tilata uutiskirjeen tai olla yhteydessä.

Further reading