Yhdysvallat – länsimaiden valopilkku

Monissa maissa yksityinen kulutus toimii kasvun moottorina.

Kiinan talouskasvun hidastumisen ja kehittyvien talouksien vaikeuksien hämärtäessä myös länsimaiden näkymiä, pysyy globaali talouskasvu alle pitkän aikavälin keskiarvon. Monissa maissa yksityinen kulutus toimii kasvun moottorina. Erityisesti Yhdysvalloissa näkymät ovat pysyneet valoisina, jonka kulutusta tukevat työllisten määrän kohentuminen sekä kotitalouksien luottamus talouteen. Maan työttömyysluvut ovat alimmalla tasolla sitten vuoden 1973 ja USA:n odotetaan saavuttavan täystyöllisyys myöhemmin tänä vuonna. Myös kotitalouksien säästöt ovat kasvaneet ja nettovelka on matalalla tasolla, jotka parantavat ostovoimaa.

Fed on jo aloittanut koronnostot Yhdysvaltain talouden kehityttyä myönteisesti jo pidemmän aikaa. Tahti, jolla korkoja on nostettu, on kuitenkin ollut historiallista nostotahtia matalampi inflaatiopaineiden pysyessä hillittyinä. Fedin puheenjohtaja Janet Yellenin puheen perusteella koronnostoja ei yleisesti odoteta lähiaikoina. Lisätietoa saadaan tämän viikon kokouksessa. Palkkojen maltillinen nousuvauhti tukee hitaampaa nostopolitiikkaa, mutta se voisi johtaa inflaation nousemiseen yli 2 % tavoitteen.

 

Kuluttajien valoisat näkymät

Keskuspankkien harjoittama elvytys pitää yllä kulutuksen kasvua maailmanlaajuisesti ja matalat korkotasot pitävät kotitalouksien korkomenot pieninä. Varsinkin euroalueella ja Japanissa rahapolitiikka, jota keskuspankit harjoittavat, on historiallisen matalalla tasolla. Myös uusia rahapolitiikan kevennyksiä pidetään todennäköisenä. Rahapolitiikan keveys tukee reaalitalouden lisäksi varallisuuskohteiden hintoja, kuten osakkeita ja asuntojen hintoja, joka puolestaan hyödyttää kotitalouksien kulutusta.

Myös öljyn hinnan matala taso helpottaa kulutusta erityisesti Yhdysvalloissa. Maan Eurooppaa kevyemmän polttoaineverotuksen vuoksi öljyn hinnanmuutokset näkyvät suurempina muutoksina myös polttoainehinnoissa. Öljyn ylitarjonnan purkautuessa hitaasti, ei polttoaineiden hintoihin ole myöskään odotettavissa nopeaa nousukautta. Energiakustannuksien ollessa matalalla, jää kotitalouksien tuloista suurempi osuus muuhun kulutukseen.

 

Teollisuus piristyy

USA:n tehdasteollisuuden aktiviteettia kuvaava ISM indeksi nousi helmikuun 49.5:stä yli kriittisenä pidetyn 50 rajapyykin arvoon 51.8. Ekonomistit olivat odottaneet arvon nousevan lukuun 50.7. Yli 50 oleva luku tarkoittaa tehdasteollisuuden yleistä kasvua ja 50 alittava luku laskua. Myös teollisuuden uusien tilauksien indeksi nousi helmikuun 51.5:stä maaliskuussa arvoon 58.3. joka on korkein sitten vuoden 2014. Pahimman uskotaan olevan ohi myös globaalilla tasolla, Kiinan ja Euroopan ostopäällikköindeksien ollessa nousukannalla.

Yhdysvaltain tilauslukujen suurin ajuri on edelleen oman talouden vetämät kotimaiset tilaukset. Alkuvuonna nähty dollarin heikentyminen helpottaa vientisektorin tilannetta, mutta globaalin kysynnän heikkous toimii edelleen jarruna selkeämmälle piristymiselle. Trendinomaisesti ensimmäisellä kvartaalilla USAn talouden luvut ovat viime vuosina olleet muuta vuotta alemmalla tasolla, joten mikäli trendi jatkuu, lukujen voidaan odottaa nousevan. Nordealla on tarjolla maan korkomarkkinoille esimerkiksi Korkotodistukset Pohjois-Amerikka Investment Grade 7/2023 ja Pohjois-Amerikka High Yield 7/2021. Halutessaan päästä käsiksi useaan Yhdysvaltain kuluttajatuotteita valmistavaan yritykseen, maanantaista 25.4. lähtien tarjolla on osakemarkkinoihin perustuva Osakeobligaatio Yhdysvaltalaiset Kuluttajatuoteyhtiöt. Lisätietoja täältä.

Graafisijoittajakuukausi

 

Further reading