Ymmärrä korkosijoittamista Osa 1

Mitä vaihtoehtoja korkosijoittajalla on?

Mitä vaihtoehtoja korkosijoittajalla on?

Korkosijoittaja voi sijoittaa tileille, yrityksiin yrityslainojen, yhden yhtiön Korkotodistusten, indeksisijoitusten ja rahastojen kautta sekä valtionlainoihin suorien valtionlainojen ja rahastojen kautta.

Suorat joukkolainat

Suora joukkolaina on velan myöntämistä yritykselle arvopaperimuodossa. Tämä mahdollistaa, että lainalla voi käydä osakkeen tapaa kauppaa. Joukkolainan tuottoon vaikutta yleinen korkotaso ja yritykseen liittyvä riski. Joukkolainoja voi olla vaihtuvakorkoisia, jotka ovat sidottuja euribor-korkoon. Suurin osa joukkolainoista on kuitenkin kiinteäkorkoisia. Kiinteäkorkoisissa joukkolainoissa on aina korkoriski. Se trakoittaa, että niiden arvo laskee, jos korot nousevat markkinahinnoittelua enemmän. Joukkolainoja löytyy 2-10-vuotisia ja minimisijoitus on yleensä 100 000€.

Yhden yrityksen Korkotodistukset

Korkotodistus vastaa riskiltään suoraa yrityslainaa, mutta siinä on myös pankin (Nordean) liikkeeseenlaskijariski. Lisäksi minimisijoitus on selvästi pienempi, vain 1000€. Korkotodistukset ovat vaihtuvakorkoisia, jolloin niihin ei liity korkoriskiä suorien joukkolainojen ja rahastojen tapaan.

151231_nm_kauppalehti_blog_graph1_580x316

Indeksikorkotodistukset

Indeksisijoituksessa saa kustannustehokkaan hajautuksen. Indeksikorkotodistus on riskiltään sama kuin jos ostaisi Korkotodistuksen 75 tai sataan eri yritykseen. Korkotodistukset ovat vaihtuvakorkoisia, jolloin niissä ei ole korkoriskiä.

Rahastot

Rahastoilla saa valmiin hajautuksen ja rahastonhoitajan katsomaan sijoitusten perään.Rahasto koostuvat suorista joukkolainoista, jolloin niissä on yleensä korkoriskiä, mikä tarkoittaa, että rahaston arvo laskee korkojen noustessa reilusti. Rahastoja on saatavilla myös korkosuojattuna. Silloin korkoriski on suojattu johdannaisilla.

 

button_Käy_kauppaa (2)

 

 

Further reading