Vi er den ledende internasjonale kapitalmarkedsoperatøren og investeringsbankpartneren

Lokal tilstedeværelse og kompetanse - og bindeleddet til de globale finansmarkedene: Slik skaper vi verdi for din bedrift

Oppskriften på å tilføre verdi for dere som kunder i Nordea? Vi tror det er omtrent som følger:

Det begynner med våre rådgivere, som med sin kompetanse kan foreslå løsninger som passer til utfordringen din bedrift har. Som en attraktiv arbeidsgiver har vi over tid tiltrukket oss et lag av rådgivere med sterk forretningsinnsikt.

Fordi vi er tilstede over hele landet, kjenner vi de lokale forholdene og har forutsetningene for å forstå helheten og nyansene i behovene til din bedrift. Når rådgivernes kompetanse og den lokale tilstedeværelsen kombineres med Nordeas størrelse og produktspekter, får vi en evne til å skape verdi for kunden som er unik i Norden.

Oppsummert: Kompetente medarbeidere + lokal tilstedeværelse + størrelse og unikt produktspekter. Vi er overbevist om at dette er morgendagens oppskrift på den kundereisen din bedrift både ønsker og trenger.

Vi gleder oss til et partnerskap hvor vi kan vokse sammen!