Det norske boligmarkedet

Er boligprisene for høye?

Det norske boligmarkedet har kjølnet i år. Nedkjølingen kommer etter flere år med kraftig prisvekst. I dette notatet vil se nøyere på hvorfor boligprisene har steget så mye, betydningen av boliglånsregler og utsiktene for boligbyggingen.

  1. Er boligprisene for høye?

    For landet som helhet virker boligprisene godt forankret i de underliggende forholdene. Boligprisene for landet kan nok falle noe mer, men vi venter ikke et markert fall, slik som i Oslo.

  2. Nye reguleringer

    Oslo-markedet var klar for en priskorreksjon, men katalysatoren var trolig de nye boliglånsreglene.

  3. Boligbyggingen vil avta – noe

    Boligutbyggere melder om at salget av nye boliger avtar kraftig.

Further reading