Legal Entity Identifier (LEI) – detaljert informasjon

Globale systemdetaljer for LEI

The Regulatory Oversight Committee (ROC)

 • ROC er en uavhengig komité bestående av mer enn 70 globale organisasjoner for reguleringer. Det er ROC som setter de globale LEI-prinsippene og godkjenner LOUer – lokale operative enheter.

The Central Operating Unit (COU)

 • COU er en non-profit organisasjon som iverksetter globale standarder og den enhetlige driftsmodellen.

Local Operating Units (LOU)

 • LOUene – de lokale operative enhetene – autoriseres av og får i oppdrag fra COU å tilrettelegge for egenregistrering av LEI-koder for juridiske enheter innenfor hver enkelt LOU-jurisdiksjon. Som en del av godkjennelsesprosessen må hver enkelt LOU bevise at de oppfyller ulike forutsetninger og forpliktelser bestemt av ROC. Når dette er oppfylt og bekreftet mottar LOUen statusen som “godkjent” (endorsed). Det innebærer at LOUen er en utsteder av LEI-koder som anerkjennes av alle medlemslandene i ROC.

Teknisk spesifikasjon av en LEI-kode

LEI-koden er en 20-sifret alfanumerisk kode som definert i ISO 17442. Koden er bygget opp på følgende måte:

 • Bokstav 1-4: Et fire bokstavers prefiks som er unikt for hver LOU.
 • Bokstav 5-6: To bokstaver reservert for senere bruk som settes til null.
 • Bokstav 7-18: Den enhetsspesifikke delen av koden, som genereres og tildeles av LOUene i henhold til transparente, solide og robuste prinsipper.
 • Bokstav 19-20: To kontrollsifre som beskrevet i ISO 17442.*

LEI-koden er ikke ment å erstatte eksisterende lokale identifikatorer (eksempelvis nasjonale organisasjonsnumre), men vil gradvis bli den bindende standarden for regulatorisk rapportering globalt.
* Kodestrukturen for LEI

LOU-godkjenning

En LOU-godkjenning er en bekreftelse fra ROC om at LOUen oppfyller sine forutsetninger og forpliktelser.

Registrerings- og vedlikeholdsgebyr bestemmes på grunnlag av retningslinjene til Financial Stability Board (FSB), og størrelsen på alle gebyrer avgjøres på grunnlag av kostnadsinndekning.

Antall aktive og godkjente LOUer øker raskt. Du finner en oppdatert liste på nettsiden til ROC

For Nordeas kunder som opererer i Norden er følgende LOUer for tiden operative:

LEI-registrering

Registrering

LEI-registrering er en enkel prosedyre som gjøres online, og som typisk består av fem generelle steg:

 1. Opprett en personlig konto hos en LOU
 2. Registrere selskapsinformasjon
 3. Betale tilhørende faktura som sendes enten som e-post eller til fysisk adresse.
 4. En bekreftelsesprosess som begynner når LOUen har mottatt betalingen.
 5. LEI-koden tildeles straks bekreftelsesprosessen er gjennomført.

LEI-kodenes karakteristika er de samme uavhengig av hvor de utstedes. Det er imidlertid kun godkjente LOUer og deres anerkjente registreringsagenter som er gyldige i et EMIR-perspektiv (European Market Infrastructure Regulation).

NordLEI (Sverige)
Anerkjent registreringsagent for GMEI Utility (nettsted tilgjengelig på alle nordiske språk og med betaling i lokal valuta).
Guide til LEI-registrering på NordLEI

WM-Datenservice
Q&A: https://www.wm-leiportal.org/f-a-q/?lang=en
Søke om LEI: https://www.wm-leiportal.org/?lang=en og klikk på knappen “APPLY” og følg instruksjonene.
Dette er en onlinetjeneste hvor du må registrere deg som bruker før du sender inn søknaden.

London Stock Exchange Group (LSEG)
http://www.lseg.com/LEI
Klikk på “How to Request an LEI”. Dette er en onlinetjeneste hvor du må registrere deg som bruker før du sender inn søknaden.

GMEI Utility
https://www.gmeiutility.org/login.jsp
Klikk på “Don’t have an account yet?” dersom dette er første gang du bruker systemet.
Dette er en onlinetjeneste hvor du må registrere deg som bruker før du sender inn søknaden.

Finnish patent bureau
Godkjent og operativ. Aksepterer kun finske selskaper.
https://www.prh.fi/en/kaupparekisteri/leicodes.html
Last ned skjemaet, fyll inn informasjon og signer i henhold til reglene på nettsiden. Send skjemaet til adressene oppført på samme nettside.

For en fullstendig liste av godkjente LOUer, vennligst gå til GLEIF sine nettsider.

Spørsmål og svar

Informasjon publisert av ulike LOUer

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Nordea via LEI@nordea.com

Veiledende informasjon om LEI

Regulerende myndigheter (generell informasjon)

 

Introduksjon til LEI-koder

Her finner du en introduksjon til LEI-koder og hva du trenger for å handle finansielle instrumenter.