Importerar ditt företag från Kina? Då bör ni betala i kinesiska yuan


Förutsägbarhet

Ditt företag vill såklart importera era varor så billigt som möjligt och samtidigt veta hur mycket ni kommer att få betala i er egen valuta. Detsamma gäller för dina kinesiska leverantörer. Då de har största delen av sina kostnader i yuan vill de även få betalt i yuan.

Lägre inköpspriser

När ditt företag betalar i USD eller i EUR vet varken du eller dina kinesiska leverantörer exakt hur mycket pengar i lokal valuta som ni kommer att betala respektive erhålla. För att kompensera för denna osäkerhet lägger leverantörerna ofta på en valutariskmarginal, som gör att varorna blir dyrare. Denna valutariskmarginal uppgår ofta till 2-7 procent, men den kan skilja sig mycket åt från leverantör till leverantör.

Ingen ytterligare administration

Om du normalt betalar i USD eller EUR behöver du bara välja en annan valuta att betala i (i detta fall yuan). Svårare än så är det inte.

Valutabeteckningen på den faktura du får från din leverantör ska vara antingen CNY eller RMB, för att du ska kunna betala från ditt CNH-konto till ett CNY-konto i Kina.

När ditt företag betalar i USD eller i EUR vet varken du eller dina kinesiska leverantörer exakt hur mycket pengar i lokal valuta som ni kommer att betala respektive erhålla. För att kompensera för denna osäkerhet lägger leverantörerna ofta på en valutariskmarginal, som gör att varorna blir dyrare.

Så minskar ni era inköpspriser

  • Be din leverantör om en prislista i kinesiska yuan och jämför den med de priser du får betala i dag
  • Öppna ett CNH-konto i Nordea
  • Använd e-Markets för att hantera dina valutor på ett effektivt sätt (klicka här för att få access)
  • Betala dina fakturor på samma sätt som du brukar, men nu betalar du i CNH
  • Är du inte redan kund i Nordea? Klicka här

 

Vill du lära dig mer om den kinesiska valutan yuan och hur du använder yuan när du växlar och betalar?

 

Möjliga risker

Kinesiska myndigheter kan stoppa gränsöverskridande betalningar och de kan sluta acceptera CNH (offshore CNY) som betalningsmedel, vilket gör att CNH då inte skulle kunna användas för gränsöverskridande betalningar till Kina.

Vi ser risken som liten då kinesiska toppersoner många gånger bekräftat Kinas engagemang för CNY-internationalisering, för att stödja den globala handeln. Kinesiska myndigheter har uppgett att Kina stöder internationalisering av Renminbi, och då speciellt handelsrelaterade betalningar. CNY har ingått i SDR-korgen sedan den 30 november 2015 och representerar i dagsläget 10,92 procent av IMF:s särskilda valutakorg. Detta gör att den kinesiska yuanen är den tredje största reservvalutan, efter amerikanska dollar och euro.

Passerad deadline

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Markets as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Markets.