3 sätt att hantera räntekostnaden

- rörlig ränta, fast ränta eller räntetak


+ Räntekostnaden minskar om räntan faller

– Räntekostnaden ökar om räntan stiger

 

Räntekostnaden är känd under hela löptiden

– Oförändrad räntekostnad även om räntan faller
– Att lösa lånet i förtid kan medföra en extra kostnad

+ Räntekostnaden minskar om räntan faller
+ Känd maximal räntekostnad under hela löptiden

– Premie för räntetaket
– Att lösa lånet i förtid kan medföra en extra kostnad

Läs om Företagslån med räntetak >

Välkommen att kontakta oss för mer information på närmaste Nordeakontor eller på nedan telefonnummer och email.

Telefon: +46 8 407 90 50
Email: e-desk.se@nordea.com

Passerad deadline