Sätt tak på räntan


Företagslån med räntetak

  • Begränsar en ränteuppgång men inte en räntenedgång
  • Räntan följer 3-månaders Stibor och binds 3 månader i taget
  • Tryggt med en känd maximal räntekostnad
  • Alternativ till fast och rörlig ränta

 

Takränta och löptid

Löptid och takränta kan anpassas efter önskemål. Generellt gäller ju lägre taknivå desto högre premie.

Premie

Under avtalstiden kan räntan gå upp eller ner men aldrig överstiga den avtalade takräntan. För denna garanti, som kan liknas vid en försäkring, betalas en premie varje kvartal. Premien fördelas jämt på de förfallodagar som inträffar under avtalstiden och adderas till räntekostnaden.

Förtidsinlösen

Ett företagslån med räntetak går att lösa i förtid. Vid förtidsinlösen betalas återstående premier, kundpåslag och ränteskillnadsersättning.

 

Ladda ner produktblad om Företagslån med räntetak >

 

Välkommen att kontakta oss för mer information på närmaste Nordeakontor eller på nedan telefonnummer och email.

Telefon: +46 8 407 90 50
Email: e-desk.se@nordea.com

Passerad deadline