Den globala tillväxten är bra för svenska bolag

Precis som den globala aktiemarknaden avslutade Stockholmsbörsen förra året starkt. Den positiva börsutvecklingen kan till stor del...

förklaras av en kombination av fortsatt återhäntning i den globala ekonomin och låga räntor. Samtidigt har förväntansbilden för vinstutvecklingen nått mer rimliga nivåer, och vinstutsikterna har förbättrats. I och med att Stockholmsbörsen är relativt liten och cyklisk till sin natur, är det viktigt att den globala konjunkturen fortsätter att utvecklas väl.

Med en högre tillväxt än normalt i stora delar av världen ser den ekonomiska bilden nu bättre ut än på länge. Framåtblickande ekonomiska indikatorer fortsätter att förbättras i såväl USA och Europa som i de flesta tillväxtmarknaderna. Även de svenska siffrorna uppvisar en solid styrka. Det innebär att tillväxtprognoserna generellt har skruvats upp, vilket bådar gott för bolagens vinstutveckling framöver. Över tid är det vinsterna som driver aktiekurserna. Här har vi sett en viss förbättring under det senaste kvartalet och trenden ser ut att kunna fortsätta även 2017.

Våra utsikter för den svenska aktiemarknaden 2017 är balanserade och vi förväntar oss att marknadsklimatet lär svänga kraftigt fram och tillbaka under året. På den positiva sidan finns ekonomiska indikatorer som visar att den positiva globala tillväxten fortsätter, vilket i sin tur väntas ge stöd till resultatprognoserna. I den negativa vågskålen finns samtidigt risker i spåren av stigande räntor och eventuella negativa politiska beslut framöver.

Värderingsmässigt kan vi leva med de något högre värderingsmultiplarna så länge vinsttillväxten finns där. Ytterligare ett argument för att motivera en högre värdering på börsen har varit den låga räntan. Med värderingsmultiplar som närmar sig historiskt höga nivåer samtidigt som räntorna börjat stiga följer vi ränteutvecklingen noggrant framöver.

Svenska bolag Chans

Vil du veta mer om Aktieobligation Svenska bolag Chans är det bara att klicka här. Intresserad av att köpa? På Nordea Investor, som är Nordeas nya sparandesajt, kan du lätt köpa Aktieobligation Svenska bolag Chans nr 106. Sista dag för köp är 21 april 2017. Klicka här för att köpa direkt.

Är du intresserad av amerikanska och europeiska bolag? Läs mer om amerikanska bolag här och europeiska bolag här.

Disclaimer

Further reading