Den svenska bostadsmarknaden

Är det början på slutet av en 20-årig prisuppgång vi nu bevittnar?

Under hösten har det spritt sig en stor osäkerhet kring utvecklingen på bostadsmarknaden. Försäljningen har gått trögare och priserna har sjunkit. Utbudet är förhållandevis högt, inte minst av nyproducerade bostäder, vilket lär pressa ned priserna ytterligare i närtid. Nervositeten har också orsakat kraftigt fallande aktiekurser för flera fastighetsbolag sedan i våras.  Är det början på slutet av en 20-årig prisuppgång vi nu bevittnar?

  1. Byggandet

    Bostadsbyggandet ökar sedan en tid tillbaka mycket snabbt. Den branta uppgången i byggandet ökar riskerna på bostadsmarknaden.

  2. Bostadsräntorna

    Under de senaste 20 åren har de stigande huspriserna sammanfallit med en markant räntenedgång. Vår prognos är att boräntorna kommer att stiga något framöver. Men uppgången blir måttlig.

  3. Åtgärderna och prognosen

    Hushållens lånevillkor kan alltså komma att stramas åt något framöver, vilket också skulle dämpa bostadspriserna.

Further reading