Det ser ut som att bolagsvinsterna i Europa är på väg att stiga

Den europeiska aktiemarknaden hade en lite trögare utveckling jämfört med övriga regioner 2016, trots ganska hyggliga förutsättningar.

För att den trenden ska vända krävs klarhet på ett par områden, och sker detta är potentialen god i regionen. Vi har Europa som en av våra favoriter i vår taktiska strategi. Brexit, bankproblem och allmän politisk oro har präglat Europa en tid, vilket hämmat utvecklingen. Rent ekonomiskt har det dock varit mer positivt, och tillväxten är på spåret efter den långa svackan i spåren av finanskrisen. Det har dock överskuggats av specifika politiska händelser, som Brexit och folkomröstningen i Italien.

Globala investerare lämnade också …

Globala investerare lämnade också Europa under fjolåret, då utflödena var betydande. Vår syn är att detta brus oftast får större rubriker än faktisk påverkan och dataskörden talar ett annat språk; Europa går faktiskt bra och tillväxten ligger klart över vad som anses vara den potentiella nivån. Tyskland är loket, men även de södra ekonomierna, med Spanien i spetsen, visar nu upp fina siffror. Dessutom har farhågorna kring Storbritannien kommit på skam, den brittiska ekonomin går också bra.

En annan faktor, som vi anser har en mer motiverad påverkan, är att bolagsvinsterna i Europa i genomsnitt har varit lägre än i övriga världen. De senaste åren har enskilda kvartal varit riktigt bra, men den positiva utvecklingen har senare visat sig inte vara uthållig. Marginalutvecklingen har också lämnat en hel del att önska.

Likt USA stod ändå bolagsrapporterna för det fjärde kvartalet 2016 för en positiv överraskning. Värderingsmässigt är det också fördel för Europa, jämfört med den globala aktiemarknaden.

Framöver ser vi politiska risker. Valkalendern är späckad under 2017 och så ska förhandlingarna om Brexit starta. Räkna alltså med perioder av stor kursrörlighet på grund av politiken. Likt övriga regioner skulle också en försämring av den ekonomiska utvecklingen vara negativt för europeiska aktier. Vi anser att den risken är större än den politiska.

Europeiska bolag Trygg och Chans nr 106

Vil du veta mer om Aktieobligation Europeiska bolag Trygg är det bara att klicka här eller här för Chans. Intresserad av att köpa? På Nordea Investor, som är Nordeas nya sparandesajt, kan du lätt köpa Aktieobligation Europeiska bolag Trygg och Chans. Sista dag för köp är 21 april 2017. Klick här för att köpa direkt.

Är du intresserad av amerikanska och svenska bolag? Läs mer om amerikanska bolag här och svenska bolag här.

Disclaimer

Further reading