Heja Sverige eller?

Precis som den globala aktiemarknaden avslutade Stockholmsbörsen förra året starkt. Den positiva börsutvecklingen kan till stor del ...

… förklaras av en kombination av fortsatt återhämtning i den globala ekonomin och låga räntor.

Den starka avslutningen av 2016 beräknas forsätta 2017

Den starka avslutningen på förra året beräknas fortsätta under 2017, och vi bedömer att vinsterna globalt kommer att växa med mellan 7 och 9 procent. Vinsterna kommer att bli ett centralt stöd då värderingen knappast tillåter mer p/e-expansion från nuvarande nivåer utan högre vinster. Omvänt kommer värderingen inte vara ett stöd om vinsterna skulle falla tillbaka igen. Vad gäller de långa räntorna har vi inte heller ändrat syn; den mest sannolika riktningen är uppåt.

Frågan är hur mycket och hur snabbt. Då vi inte ser kraftigt högre räntor framöver anser vi att riskerna för aktiemarknaden är relativt begränsade. För betydligt högre räntor krävs det inflation, och även om den stigit på grund av högre energipriser klingar snart baseffekterna av. Kort sagt, sedan förra månaden ser vi ingen anledning att ändra vår övervikt i aktier relativt långa räntor.

Förväntansbilden för vinstutvecklingen har nått mer rimliga nivåer, och vinstutsikterna har förbättrats. På vinstsidan ser det faktisk ganska ljust ut. I och med att Stockholmsbörsen är relativt liten och cyklisk till sin natur, är det viktigt att den globala konjunkturen fortsätter att utvecklas väl.

Heja Sverige eller?

Nordea bedömer att det finns en god möjlighet att de svenska bolagen går en ljus framtid till mötes, då bolagen drar nytta av den globala tillväxtökningen som förväntas öka bolagsvinsterna.

Intresserad av att köpa svenska bolag?

Den 22 april 2017 lanserade vi Aktieobligation Svenska bolag Chans, som gör det möjligt för dig att investera i en trygg placering på den svenska aktiermarknaden. Är du intresserad av att köpa Aktieobligation Svenska bolag Chans kan du läsa mer här eller köpa direkt här.

Disclaimer

Further reading