Ingen reporäntehöjning i år

Inflationen ligger under Riksbankens mål och risken är stor att den gör det en längre tid. Det gör det svårt för Riksbanken att höja räntan.

Kronan har varit ett centralt verktyg för Riksbanken för att nå inflationsmålet. En försvagning av kronan har lett till att vi under en tid importerat inflation. Den trenden tycks nu förbi.

Riksbanken sitter tungt nedsjunken i den europeiska centralbankens knä och då ECB inte ämnar höja räntan på mycket länge blir det svårt för Riksbanken att gå före. Gör banken det stärks sannolikt kronan och inflationen faller tillbaka.

.

Läs hela Nordeas Boränteprognos >

 

Further reading