Låg inflation bromsar räntehöjning

Annika Winsth konstaterar i Boränteprognosen att inflationen var lägre än väntat i januari, vilket gör det svårt för Riksbanken att höja reporäntan.

Vid Riksbankens senaste räntebesked sänkte banken prognosen för inflationen kraftigt utan att ändra reporäntebanan. Protokollet från mötet indikerade att ledamöterna förbereder sig för att revidera ner räntebanan i april om inte utfallet kommer in överraskande starkt. Nordeas bedömning är att Riksbanken köper sig tid genom att avvakta fler statistikutfall.

För hushåll som ämnar binda räntan på delar av sina lån kan det trots avsaknad av en reporäntehöjning vara tid att se över lånestrukturen.

Läs hela Nordeas Boränteprognos HÄR >

Nordea Markets is the commercial name for Nordea’s international capital markets operation.
The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Markets as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.
The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.
Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.
The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Markets.

Further reading