LEI – detaljerad information

Information om globalt LEI-systemInformation om globalt LEI-system

Regulatory Oversight Committee (ROC)

 • ROC är en oberoende kommitté med fler än 70 globala regleringsorgan. ROC fastställer globala LEI-principer och godkänner LOU’er

Central Operating Unit (COU)

 • COU är en icke vinstdrivande organisation som implementerar globala standarder och den gemensamma styrmodellen.

Local Operating Unit (LOU)

 • LOU’er, lokala operativa enheter, godkänns av COU och får därmed tillstånd att erbjuda registring av LEI-koder för juridiska personer i deras respektive jurisdiktioner. Som en del av godkännandeprocessen måste varje LOU intyga överensstämmelse med de krav och skyldigheter som ROC fastställer. När detta har intygats tilldelas LOU-enheten statusen ”godkänd”, vilket innebär att alla medlemsländer i ROC har godkänt LOU-enheten som utfärdare av LEI-koder.

Teknisk specifikation för LEI-koden

LEI-koden är en 20-siffrig alfanumerisk kod som definieras i ISO-standard 17442. Kodens struktur:

 • Tecken 1–4: ett prefix som innehåller fyra tecken och är unikt för varje LOU.
 • Tecken 5–6: Två reserverade tecken, ställda till noll.
 • Tecken 7–18: Enhetsspecifik del av den kod som LOU:erna genererar och tilldelar specifikt, i enlighet med transparenta och väl avvägda tilldelningsprinciper
 • Tecken 19–20: Två kontrollsiffror, enligt beskrivningen i ISO 17442-standarden.

*Det är inte meningen att LEI-koden ska ersätta befintliga, lokala identifierare (till exempel nationella företagsregistreringsnummer), men de kommer gradvis att bli den gällande standarden för global tillsynsrapportering.’

* LEI-kodens struktur

LOU-godkännande

Ett LOU-godkännande är ROC:s godkännande om att LOU-enheten uppfyller sina krav och skyldigheter
Registrerings- och administrationsavgiften bestäms av riktlinjerna från Financial Stability Board (FSB), och alla avgifter är självkostnadsbaserade.

Antalet aktiva och godkända LOU:er ökar snabbt. Den senast uppdaterade listan finns på ROC-webbplatsen. 

För Nordea-kunder verksamma i den nordiska regionen är för närvarande följande LOU:er aktiva:

LEI-registrering

Registrering

LEI-registreringen är en enkel procedur som utförs online och består av fem grundläggande steg:

 1. Skapa ett personligt konto hos en LOU
 2. Registrera företagsinformation
 3. Betala en faktura, som antingen skickas via e-post eller som fysisk faktura till den adress som du anger
 4. En verifieringsprocess startar när LOU-enheten har tagit emot betalningen
 5. LEI-koden tilldelas när verifieringen har slutförts

LEI-kodernas egenskaper är desamma, oberoende av var koderna utfärdas. Ur ett EMIR-perspektiv är dock endast godkända LOU:er och deras registreringsombud giltiga.

NordLEI (Sverige)
Godkänt registreringsombud för GMEI Utility (webbportal som är tillgänglig på alla nordiska språk och accepterar betalningar i lokal valuta).
Guide för LEI-registrering hos NordLEI

WM-Datenservice
Frågor och svar: https://www.wm-leiportal.org/f-a-q/?lang=en
Ansök om en LEI: https://www.wm-leiportal.org/?lang=en – klicka på knappen ”APPLY” (”Ansök”) och följ instruktionerna.
Denna ansökan utförs online och du måste registrera dig som användare innan du kan skicka formuläret.

London Stock Exchange Group (LSEG)
http://www.lseg.com/LEI
Klicka på ”How to Request an LEI” (”Så här beställer du en LEI”). Denna ansökan utförs online och du måste registrera dig som användare innan du kan skicka formuläret.

GMEI Utility
https://www.gmeiutility.org/login.jsp
Klicka på ”Don’t have an account yet?” (”Har du inget konto ännu?”), om det här är första gången som du använder systemet.
Denna ansökan utförs online och du måste registrera dig som användare innan du kan skicka formuläret.

Finska patentbyrån är godkänd och aktiv. Accepterar endast finska företag.
https://www.prh.fi/en/kaupparekisteri/leicodes.html
Ladda ner, fyll i och underteckna formuläret enligt instruktionerna på hemsidan. Skicka det sedan till de adresser som anges.

För en fullständig lista med godkända LOU:er, se GLEIF-webbplatsen

Frågor och svar

Frågor och svar, publicerade av LOU:er

För mer information, kontakta Nordea på LEI@nordea.com

LEI-övervakare

Regleringsorgan (allmän information)

 

Introduktion till LEI-koder.

Här finns en introduktion till LEI-koder och vad du måste göra för att kunna handla med finansiella instrument.