LEI – Legal Entity Identifier, information

Handlar du med derivat, valutor, obligationer, aktier, börshandlade fonder eller andra finansiella instrument på en handelsplats?

test

Behöver du skicka in koder för fler än ett företag?

Om du har LEI-koder för flera företag kan du använda vårt Excel-blad.

Ladda ner Excel-blad för att skicka in flera LEI-koder

Excel-filen innehåller instruktioner om hur du fyller i den.  När du har fyllt i LEI-koderna i Excel-filen skickar du den till LEI@nordea.comExcel-filen innehåller instruktioner om hur du fyller i den.

När du har fyllt i LEI-koderna i Excel-filen skickar du den till LEI@nordea.com

 

Hoppsan! Tillåt marknadsföringskakor för att se innehåll som detta från Nordea


Sammanfattning:

Allt du behöver veta om Legal Entity Identifier (LEI):EU har infört en ny uppsättning regler för att säkerställa att parter som handlar med finansiella instrument går att identifiera. Om du saknar LEI-kod, kommer du inte att kunna handla med de flesta av de vanligaste finansiella instrumenten inom EU. Det kan låta krångligt, men att skaffa en LEI-kod är enkelt. Vi har sammanställt en guide som beskriver hur du gör för att få en LEI-kod, så att du kan fortsätta handla.

Vad måste du göra?

  1. Skaffa en LEI-kod från någon av de officiella utfärdarna av LEI-koder.
  2. Skicka din LEI-kod till Nordea.
  3. När du har fått ett godkännande från Nordea kan du handla med aktier, obligationer och börshandlade fonder, som vanligt.

 

Produkt översikt

Produkt  LEI behövs
Noterade aktier Ja
Onoterade aktier Nej
Noterade obligationer Ja
Onoterade obligationer Nej
Strukturerade produkter Ja 1)
Företagscertifikat Nej
Kommuncertifikat Nej
FX Spot Nej
FX Forward Beroende på 2)
FX Swap Ja
FX Forward with time option Beroende på 3)
FX Options Ja
ETFs Ja
Icke börshandlade fondandelar (icke ETFs) Nej
Räntederivat Ja
Räntekorridor (collar) Nej
Räntetak (caps) Nej
Kapitalförsäkring Nej

 

1) Då kund köper strukturerade produkter på börs eller vid nyemssion krävs LEI-kod. Om kund innehar strukturerad produkt och avser hålla den till förfall, krävs ingen LEI-kod.

2) LEI-kod krävs inte så länge handel sker av en icke-finansiell motpart, om produkten används för att hantera risk och inte handlas på en MTF-platform (Exempelvis Bloomberg, 360T, FX-all). LEI-kod krävs inte heller för att ändra förfallodag på en befintlig utestående termin.

3) LEI-kod krävs inte så länge handel sker av en icke-finansiell motpart, om produkten används för att hantera risk och inte handlas på en MTF-platform (Exempelvis Bloomberg, 360T, FX-all). LEI-kod krävs inte heller för att ändra förfallodag på en befintlig utestående termin.

 


Bakgrund:

Vad är LEI?

LEI står för ”Legal Entity Identifier” och är en 20-siffrig, alfanumerisk kod som gör det möjligt att entydigt identifiera företag som handlar på globala finansiella marknader. LEI-koden är utformad för att ge ett globalt datareferenssystem där varje juridisk person eller enhet som är part i en finansiell transaktion – oavsett hemvist – kan identifieras unikt.

Varför behöver vi ett globalt identifieringssystem?

2011, efter finanskrisen, uppmanade G20-länderna FSB (Financial Stability Board) att ta fram rekommendationer för utformning av en global Legal Entity Identifier (LEI) och ett system för att administrera detta. Detta ledde till utvecklingen av det globala LEI-systemet, som nu – genom utfärdandet av LEI-koder – möjliggör globalt unik identifiering av alla juridiska personer som deltar i finansiella transaktioner. FSB betonade att ett globalt införande av LEI-koder stöder ett antal ”finansiella stabilitetsmål” och även ger ”många fördelar i den privata sektorn”.

Vem behöver en LEI-kod?

LEI är ett referensnummer för att kunna identifiera företag som ägnar sig åt finansiella transaktioner, och det gäller över hela världen, på alla marknader och i alla jurisdiktioner. Varje juridisk person som på något sätt hanterar värdepapper (handel, flytt eller mottagande av finansiella instrument) inom ett fritt förvar, dvs vanlig Depå eller servicekonto/vp-konto behöver en LEI-kod. LEI-koden krävs för alla juridiska personer inom EU och som tillhör någon av dessa kategorier:

  • Alla som handlar med derivat (privatpersoner undantagna, även särskilda regler gällande enskild firma)
  • Alla som handlar med aktier eller räntepapper (privatpersoner undantagna)
  • Alla som ger ut aktier eller räntepapper, och alla som är noterade på en börs
  • Alla företag som står under en finansmyndighets tillsyn, inklusive närstående bolag, dotterbolag och holdingbolag.

Hur skaffar jag en LEI-kod?

Ja. Du skaffar en LEI-kod genom att registrera dig hos en aktiv och godkänd LOU (Local Operating Unit). Det finns ca 30 LOU:er som ansvarar för att utfärda LEI-koder, validera information om juridiska personer och administrera LEI-koder för innehavarnas räkning.

Vad kostar det?

Registrerings- och administrationsavgiften bestäms av riktlinjerna från Financial Stability Board (FSB), och alla avgifter är självkostnadsbaserade. Registreringskostnaden är ungefär 100 euro och administrationskostnaden ungefär 100 euro per år och registrerad enhet.

Vem utfärdar LEI-koder?

Du kan som Nordea-kund direkt ansöka om en LEI-kod från en utfärdare av LEI-koder eller via en förmedlare.

Antalet aktiva och godkända Local Operating Unit (LOU) ökar snabbt. Den senast uppdaterade listan finns på Regulatory Oversight Committee (ROC): ROC-webbplatsen.

För Nordea-kunder verksamma i den nordiska regionen går dessa utfärdare att använda:

Nordea LEI Status

Nordea Entities

Legal Entity Identifiers (LEI)
Legal Entity Registered LEI
Nordea Bank Abp 529900ODI3047E2LIV03
Nordea Hypoteksbank Plc 7437001LESKGLAEOEU84
Nordea Hypotek AB (publ) 5493000K2HPWIF6MFO29
Nordea Eiendomskreditt AS 549300TTWFTM3HRP0618
Nordea Liv & Pension, Livsforsikringsselskab A/S 529900CTPO9HC9D2CH74
Nordea Livförsäkring Sverige AB 529900MUOVW4H06TQA34
Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 5299005TCAEGOHRI6930
Nordea Life Assurance Finland Ltd 529900K08EYX3I3MTH59
Nordea Bank S.A. (Luxembourg) 549300HRD8DR1Q6K8X60

 

Skaffa LEI-koden i god tid – minska dina affärsrisker och bidra till transparens på finansmarknaden

 

Mer information om LEI-koder.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Markets as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Markets.