Spara tryggt med möjlighet till hög avkastning

En kapitalskyddad placering är ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning. Varje månad ger vi ut nya kapitalskyddade placeringar som är ...

… baserade på Nordeas aktuella marknadssyn. Nordeas chefstrateg, Michael Livijn, berättar här om Nordeas marknadssyn och inte minst om den aktuella ekonomiska tillväxten.

Kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till aktiemarknaden, kreditmarknaden eller någon annan finansiell marknad. Just nu erbjuder vi två nya kapitalskyddade placeringar; Aktieobligation Svenska bolag och Aktieobligation Europeiska bolag.

Aktieobligation Svenska bolag

Aktieobligation Svenska bolag Chans passar dig som tror på en bred uppgång på den svenska aktiemarknaden de kommande tre åren. Nordea bedömer att det finns en god möjlighet att de svenska bolagen går en ljus framtid till mötes, då bolagen drar nytta av den globala tillväxtökningen som förväntas öka bolagsvinsterna. Vill du veta mer om den svenska aktiemarknaden och de svenska bolagen? Läs mer här.

Aktieobligation Europeiska bolag

Aktieobligation Europeiska bolag Chans passar dig som tror på en bred uppgång på den europeiska aktiemarknaden de kommande tre åren. Nordea bedömer att det finns en god möjlighet att de europeiska bolagen går en ljus framtid till mötes, då bolagen drar nytta av både den globala tillväxtökningen och en ökad inhemsk efterfrågan. Om du vill veta mer om den europeiska aktiemarknaden och de europeiska bolagens ljusa framtid kan du med fördel läsa mer här.

Psst …

Är du interesserad av att investera i Aktieobligation Svenska bolag Chans och Aktieobligation Europeiska bolag Chans? Du kan handla direkt här.

Disclaimer

Further reading