Överraskande uttveckling för amerikanska bolag

Uppmärksamheten kring USA:s 45:e president, Donald J. Trump, har varit minst sagt massiv sedan november.

Det har delvis tagit fokus från det faktum att den amerikanska ekonomin går starkt. Som vanligt hänger utvecklingen på sikt mycket på hur bolagens vinster artar sig, och på den punkten är vi ganska optimistiska och förväntar oss ett klart bättre utfall i år relativt föregående år.

Den amerikanska aktiemarknaden hade ett riktigt bra 2016, trots att vinstutvecklingen lämnade en del övrigt att önska. Nu börjar dock det värsta från energisektorns kraftiga nedgång ramla ut ur siffrorna, och oljepriset har stabiliserat sig på en nivå strax över 50 dollar per fat. Det betyder att sektorn kommer att leda vinsterna under 2017, men även övriga sektorer bidrar. Vinsttillväxten väntas hamna runt 12 procent. Vi tror att det är en något för hög siffra, givet att analytikerna alltid är för optimistiska.Men ett högt ensiffrigt tal är ingen omöjlighet.

Risk för protektionism

Ekonomiskt går som sagt USA riktigt bra, och det vi i dag känner till om Trumps politik tyder på att den lutar åt det expansiva hållet. Risken för ökad protektionism finns där, vilket kan drabba ekonomin negativt. I en situation med handelsfriktioner/krig finns det dock få vinnare, något som alla inblandade givetvis är medvetna om. Värderingsmässigt finns en del frågetecken, USA ser lite ”dyrt” ut relativt de övriga regionerna i nuläget. Det är inte fråga om någon bubbelvärdering, men det gäller att vinsterna levererar framöver. Man ska också komma ihåg att USA historiskt varit den bästa stabilisatorn i en aktieportfölj.

Aktieobligation Amerikanska bolag passar dig som …

… tror på en bred uppgång på den amerikanska aktiemarknaden de kommande tre åren. Nordea bedömer att det finns en god möjlighet att de amerikanska bolagsvinsterna kommer att överraska positivt framöver. Dessutom är USA, med sin stabila karaktär, en marknad som lockar många investerare när det är turbulent på aktiemarknaden.Aktieobligation Amerikanska bolag är en trygg placering som erbjuds i ett alternativ, Chans. Förutom aktiekorgens utveckling påverkas även en positiv avkastning av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn.

Amerikanska bolag chans

Vil du veta mer om Aktieobligation Amerikanska bolag Chans nr 106 är det bara att klicka här. Intresserad av att köpa? På Nordea Investor, som är Nordeas nya sparandesajt, kan du lätt köpa Aktieobligation Amerikanska bolag Chans nr 106. Sista dag för köp är 21 april 2017. Klick här för att köpa direkt.

Är du intresserad av svenska och europeiska bolag? Läs mer om svenska bolag här och europeiska bolag här.

 

Disclaimer

Further reading