e-Markets

Vad kan e-Markets göra för dig?

e-Markets är ett verktyg för bättre valutahantering och valutahandel.

Med e-Markets kan du:

  • Köpa och sälja valuta
  • Säkra valutakursrisk
  • Ta reda på din valutaexponering
  • Hantera dokumentation

Vem kan dra fördel av e-Markets?

e-Markets är ett enkelt och användarvänligt verktyg för professionell valutahantering i både stora och små företag.

Minimera risken

Att göra affärer med utlandet i utländsk valuta innebär alltid viss risk. Små och medelstora företag är särskilt utsatta.

Valutarörelser kan få stor inverkan på företagets vinst, och i värsta fall helt utradera vinsten.

Med e-Markets kan du risksäkra valutakursen för en kommande betalning, vilket inte bara underlättar budgeteringen och likviditetsplaneringen utan också förbättrar företagets finansiella stabilitet.

Testa vår demoversion och se hur enkelt det är att växla valuta med e-Markets.

Kontroll på företagets likviditets- och valutabehov 

För att kunna fatta snabba och korrekta beslut behöver du information som visar vart företaget är på väg, om ert valutabehov är täckt och hur handelsflöde och likviditetssituationen ser ut. Nordeas Dashboard ger dig snabb tillgång till en översikt av din Corporate Netbanks och e-Markets data – allt samlat på ett ställe.

Fallstudier

Tillgång till e-Markets

Tillgång till e-Markets är gratis. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser.

Hör av dig till din Nordeakontakt eller till Nordea Markets direkt (markets.se@nordea.com) om du vill veta mer.

Logga in på e-Markets

Ansök om e-Markets

Testa demoversionen av e-Markets

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Markets as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Markets.