Räntebevis gav miljoner i avkastning

Hur har det då gått för Nordeas sex första räntebevis och hur mycket avkastning har placerarna fått?

I mars 2012 lanserade vi våra första räntebevis, på bolagen Carlsberg, Ericsson, Nokia, Stena, Stora Enso och Volvo. De hade en löptid på fem år och den 20 april får innehavarna tillbaka sina pengar. Hur har det då gått för Nordeas sex första räntebevisen och hur mycket avkastning har placerarna fått?

Så här har det gått

Carlsberg har de senaste fem åren både haft perioder med ekonomisk baksmälla, varit involverade i skandaler och haft problem med ryska affärsrelationer, men bolag har också haft perioder med tillväxt. Sedan 2012 har innehavarna av Räntebevis Carlsberg fått kvartalsvisa ränteutbetalningar på 3-månaders STIBOR plus ett räntetillägg på 2,10 procent. Totalt har räntebeviset gett utbetalninger på 15,8 procent under de fem åren.

De senaste fem år har varit tuffa för Ericsson, och bolaget har minskat personalen i flera omångar, och även lagt ner flera fabriker. Placerarna som har investerat i Räntebevis Ericsson har inte drabbats, utan har fått en årlig ränta på 3-månaders STIBOR plus ett räntetillägg på 2,25 procent under hela perioden. Totalt har räntebeviset gett utbetalningar på 16,02 procent.

En gång i tiden var Nokia världens största tillverkare av mobiltelefoner. Men bolaget tappade sin marknadsledande position när Apple lanserade sin iPhone, och övriga konkurrenter gick över till Googles operativsystem Android. De senaste 10 åren har varit utmanande för Nokia, men de som köpte Räntebevis Nokia för fem år sidan har inte drabbats av de tuffa tiderna. De har istället löpande fått kvartalsvisa utbetalningar på 3-månaders STIBOR plus ett räntetillägg på 3,35 procent. Totalt har räntebeviset gett utbetalningar på 22,20 procent den senaste femårsperioden.

Volvo har de senaste fem åren befunnit sig i en berg-och-dalbana, där vissa marknader levererat positiva försäljningssiffror samtidigt som andra sett sjunkande försäljning. Bland de sistnämnda hittar vi Nordamerika, där omsättningen fallit. Räntebevis Volvo har sedan start gett placerarna kvartalsvisa utbetalningar på 3-månaders STIBOR plus ett räntetillägg på 2,35 procent. Totalt har räntebeviset gett en avkastning på 16,91 procent under fem år.

Stena är Sverige 50:e största företag och har till skillnad mot Ericsson klarat sig väl de senaste fem åren. Det gäller även de kunder som har köpt Räntebevis Stena. Sedan start har det gett placerarna kvartalsvisa utbetalningar på 3-månaders STIBOR plus ett räntetillägg på 5,45 procent. Totalt har räntebeviset gett utbetalningar på 34,00 procent under fem år.

Precis som den danska bryggerijätten Carlsberg har Stora Enso både upplevt stark tillväxt och fallande omsättning de senaste fem åren. Bolaget har haft ekonomisk möjlighet att investera samtidigt som rörelseresultatet påverkats kraftigt. Räntebevis Stora Enso har sedan start gett placerarna kvartalsvisa utbetalningar på 3-månaders STIBOR plus ett räntetillägg på 3,60 procent. Totalt har räntebeviset gett utbetalningar på 23,61 procent under fem år.

700 miljoner kronor i ränta

I de sex ovan nämnada räntebevisen har det totalt gjorts över 31 000 affärer, och det har placerats cika 3 miljarder kronor. Totalt har det utbetalats cirka 700 miljoner kronor i ränta!

Den 20 april återbetalas de sex räntebevisen och vi har därför precis lanserat sex nya fasträntebevis, fyra på enskilda bolag, och två på High Yield-index. De nya fasträntebevisen ger dig nya möjligheter att få hög avkastning på ditt räntesparande.

Våra fasträntebevis är, precis som våra räntebevis, kopplade till kreditrisken i ett underliggande bolag/index och till Nordea. Båda placeringarna ger en ränta, som utbetalas fyra gånger per år. Skillnaden är att ett fasträntebevis ger en fast ränta, det vill säga du vet vilket belopp du får utbetalt varje kvartal, medan räntan på ett räntebevis är olika stor kvartal till kvartal.

Intresserad av att köpa nya fasträntebevis

Intresserad av att köpa våra nya fasträntebevis? Se dem här eller köp dem direkt här.

Disclaimer

Further reading