Som enda prognosmakare gör Nordea regionala prognoser för hela Sverige

Läs nya numret av Regionala Utsikter av senioranalytiker Susanne Spector.

 

  • Rapporten: läs Regionala Utsikter >
  • Webinar: senioranalytiker Susanne Spector diskuterar de viktigaste slutsatserna från rapporten i ett webinar >
  • Podcast: Susanne Spector och chefekonom Annika Winsth diskuterar den senaste regionala konjunkturprognosen i podcast >

Further reading