Riksbanken höjer i slutet av 2019

Riksbanken signalerar att den första räntehöjningen sker i slutet av 2018, då inflationen inte varaktigt ligger på målet.

Nordeas bedömning är att det dröjer ända till slutet av 2019 innan Riksbanken höjer reporäntan.

Tillväxten i svensk ekonomi är mycket god samtidigt som bristen på arbetskraft är stor. Trots det är löneökningarna måttliga i ett historiskt perspektiv. Det är en viktig förklaring till att inflationen inte når målet. Det gör det svårt för Riksbanken att höja räntan.

Läs hela Nordeas Boränteprognos >

Further reading