Tjänsteexportören tryggare med minskad valutarisk

Efter en djupgående analys föreslog Nordea valutaterminer som ett sätt att minimera valutariskerna.

CR Competence erbjuder problemlösning inom kemiområdet till kunder över hela världen. På inrådan från Nordea har företaget nu ändrat sin valutastrategi och kan koncentrera sig på kärnverksamheten, samtidigt som riskerna kopplade till valutahanteringen har minskat.   

Eftersom de flesta av CR Competence kostnader var i SEK ville vd Anna Stenstam inledningsvis även fakturera utländska kunder i den valutan. Det var dock sällan populärt.

Det var bara att acceptera att kunderna ville faktureras i sin egen valuta, men då uppstod andra utmaningar för oss

– Det var bara att acceptera att kunderna ville faktureras i sin egen valuta, men då uppstod andra utmaningar för oss, säger Anna Stenstam.

Anna Stenstam är doktor i fysikalisk kemi vid Lunds Universitet. Tillsammans med forskarkollegan Karin Bryskhe bildade hon 2005 konsultföretaget Collodial Resource som utför uppdragsforskning inom kemiområdet. Verksamheten har idag delats upp i två bolag; CR Development och CR Competence.

Affärsidén går ut på att lösa problem relaterad till kemi på något sätt. Det kan gälla allt från läkemedel till solceller, schampo och vägglöss.

– Vår kund har en dröm om ett nytt patent eller så har de nyligen bytt produktionsplats från Kina till Indien och plötsligen uppstår fel i varannan batch. Kanske försöker de byta ut en ingrediens till en mer miljövänlig, men då blir produkten plötsligt oacceptabelt klibbig, säger Anna Stenstam och fortsätter:

– Våra tjänster går ut på olika former av problemlösning och rådgivning. Delar av tjänsten utförs på ett laboratorium och därefter formulerar vi ett råd utifrån de data vi har fått fram.

Application areas: Materials & Engineering, Personal Care & Cosmetics and Pharma & Med Tech.


Valutahanteringen är en utmaning

CR Competence har sin bas på Kemicentrum i Lund, men mycket av verksamheten pågår på andra platser och kunderna finns i huvudsak i Europa och i USA. Uppdragen kan pågå under längre perioder, vilket gör valutahanteringen till en utmaning.

– Under lång tid försökte vi fakturera våra uppdrag utomlands i SEK. Det var mitt sätt att veta vad vi skulle få betalt och då kände jag mig trygg. Därefter gick vi över till att ta betalt i lokal valuta eftersom det var kundernas önskemål. Då uppkom frågan om vilken växlingskurs vi skulle använda eftersom det kan gå ett år från uppstart till avslut. Ibland vann vi på valutasvängningar, ibland inte. Det här bolagets kärnverksamhet är dock inte att hålla på med värdepapper och valutaspekulationer, säger Anna Stenstam.

Företagets samarbetspartner Nordea hade insett problematiken som CR Competence upplevde och kom med ett proaktivt förslag.

– Under ett av våra regelbundna möten visade Nordeas kontaktperson Sebastian Wright upp analyser baserade på våra siffror. Han hade även gjort en bedömning av valutarisken som vi tog och undrade om jag tyckte den var försvarbar. Det var inte något katastrofscenario, men jag ville ändå minska risken ytterligare, säger Anna Stenstam.

Efter den djupgående analysen föreslog Nordea valutaterminer som ett sätt att minimera valutariskerna.

– Svängningar i valutakursen är en risk för alla företag som handlar med utlandet. Hur stor risken är beror på verksamhetens unika förutsättningar, säger Kristoffer Svensson, Sales Manager på Nordea Markets och förklarar:

– En valutatermin innebär en skyldighet att köpa eller sälja en valuta till en förutbestämd kurs vid ett bestämt framtida datum. Detta säkerställer framtida valutaflöden eftersom växelkursen bestäms i förväg. En sådan lösning ger företag möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet istället för att indirekt spekulera på valutamarknaden.

CR Competence använder sig idag av lösningen med valutaterminer, dock främst på större uppdrag. Anna Stenstam råder andra företagare att inte vara rädda för att testa den här modellen, särskilt om man driver en projektbaserad verksamhet.

– Den här flexibla lösningen gör att jag känner mig tryggare och jag är glad att Nordea föreslog den. Jag tycker verkligen att man ska fundera på vilka risker man är beredd att ta i sitt företag. När det gäller CR Competence tar jag hellre risker som utvecklar bolaget än att ta valutarisker, avslutar Anna Stenstam.

 

3 tips för en effektivare valutahantering

av Kristoffer Svensson, Senior sales Manager, Nordea Markets

  1. Ta betalt och betala i lokal valuta, ingen vill göra affärer med en krånglig motpart. Genom att ta betalt i lokal valuta vet din kund alltid vad deras pris är, vidare kanske du kan få bättre priser hos din leverantör om du betalar i lokal valuta. Vi kallar det för att ”växla hemma”.

  2. Hantera onödig valutarisk på ett enkelt sätt. Det finns lätta lösningar för de flesta valutariskrelaterade problem. Genom att minska onödig risk säkerställer du att din kärnverksamhet inte blir skadad av yttre faktorer.

  3. Våga be om hjälp innan du börjar göra affärer med andra marknader. Det är viktigt att ha kunskap om hur man går till väga i andra länder och kulturer. Det kan till exempel röra olika seder, traditioner och regelverk.

MER INFORMATION

För att få hjälp med din valutastrategi och utvärdera dina möjligheter för en mer lönsam valutahantering, kontakta oss för mer information på närmaste Nordeakontor eller på nedan telefonnummer och email.

Tel: 08-407 94 99
Email:  markets.se@nordea.com

Further reading