Vad händer på börsen? Bästa konjunkturläget

Nordens högst rankade aktiestrateg, Nordea Markets Martin Guri, ser ljust på börsläget:

”Även om börsen fladdrar till på kort sikt är jag inte orolig över den underliggande vinsttillväxten och jag har en fortsatt positiv grundsyn på börsen.”

– Prognoserna för den globala BNP-tillväxten för i år har skrivits upp under sommaren och globalt har vi nu det bästa konjunkturläget på väldigt länge, säger Martin Guri i sin senaste podcast.

Den positiva utvecklingen i Europa bidrar till det goda humöret:

– För ett år sedan låg den genomsnittliga förväntningen på BNP-tillväxten i Europa på runt 1 procent, nu handlar det om det dubbla, omkring 2 procent. Förväntningarna har konstant reviderats upp de senaste 12 månaderna.

På andra sidan Atlanten, däremot, står tillväxtprognoserna och stampar. Och orsaken återfinns i Vita Huset:

– Förra årets stora förväntningar på Donald Trumps förmåga att skapa tillväxt genom att sänka skatter och satsa på investeringar i infrastruktur – vilket skulle leda till fler jobb och en starkare dollar – har inte infriats. Så här långt har det varit precis tvärtom, konstaterar Martin Guri.

 

Skakig valutamarknad

Här i Sverige, konstaterar Martin Guri, är konjunkturen ”fortsatt fantastiskt god, hur man än ser på det” och menar att det framför allt är en stark arbetsmarknad som lyfter svensk ekonomi.

Vad gäller företagens vinstprognoser har en stundtals skakig valutamarknad dock medfört en viss dämpning av optimismen.

Sverige är mycket valutakänsligt och även små rörelser i dollarkursen är tillräckligt för att dämpa vinstprognoserna.

Oron på valutamarknaderna förstärktes i somras och Martin Guri förklarar varför:

– Den europeiska centralbanken, ECB, höll en konferens i Sintra i Portugal i somras, där centralbankschefer från hela världen konstaterade att behovet av stimulanser minskat och att det kan vara läge att ändra inriktning på penningpolitiken.

Tolkningen av ECB-chefen Mario Draghis budskap var enligt Martin Guri att nästa steg kommer att handla om åtgärder som innebär att euron stärks.

Från amerikanskt perspektiv är signalerna mera motstridiga.

– Kärninflationen har legat över 2 procent i USA ett tag, och den amerikanska centralbanken har länge talat om att gå mot en normalisering av ränteläget. Men så började inflationen av olika anledningar sjunka under sommaren och Federal Reserve slog an mer duvaktiga tongångar

 

Ofrånkomlig avmattning

Att den svenska konjunkturen är så god innebär samtidigt att den inte kan bli så mycket bättre, vilket obönhörligen leder till en avmattning på sikt, säger Martin Guri, som ändå tycker det är för tidigt att ha några åsikter om tillväxten 2019.

– Världen av i dag är för komplicerad för det, men likafullt kommer det att komma åsikter. Att vilja förutspå framtiden är den mänskliga naturen, säger han.

När det handlar om prognoser för företagens vinster pekar dessa upp på global nivå, påpekar Martin Guri:

– Året började med förväntningar om ca 12 procents vinsttillväxt i år globalt. Jag trodde tidigare att de skulle halveras, men har haft helt fel. Nu ligger de istället på cirka 15 procent. Ser man på nästa år och 2019 ligger vinstförväntningarna ändå på en ökning kring 9-10 procent. Om räntorna ligger kvar på ungefär dagens nivå bör börsen gå ungefär som vinsterna, förutspår Martin Guri, som andas mer tillförsikt än oro:

– Även om börsen fladdrar till på kort sikt är jag inte orolig över den underliggande vinsttillväxten. Jag har en fortsatt positiv grundsyn på börsen.

Hör hela analysen i podcasten Vad händer på börsen? >

Further reading